» N O V I    V A L »

                                                                                             

P o d s t o l o v s k e
 

       

                       N O V I C E

 

 

 

 

 

 

List  10                                        Ureja :  Pavel  Bešter                              15.10. 2006                                                                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

S P R E M E M B E                       S P R E M E M B E 

 

   S P R E M E M B E  že vrabci

 

na strehi čivkajo, so v občini Žirovnica potrebne, kot še nikoli !!!

 

 

Volitve so pred vrati. Dogajajo se predstavitve kandidatov, na domove prihaja različen propagandni materjal. Pripravljeno soočenje županskih kandidatov je bilo, žal, klavrna podoba  predvolilnega vzdušja v občini, čeprav so se pripravljalci potrudili z izvirnim pristopom in izvedbo samo. 

Zakaj se tega ni udeležil g. Sodja ni toliko pomembno in nam bo mogoče na nek način sam pojasnil, da je pa brez opravičila izostal sedanji župan Franc Pfajfar je pa skrajno nevljudno prav nesramno do občanov, da ne izpostavimo volilcev. Ni znano ali tako globoko podcenjuje občane ali je že postal senilen starček in mu je vseeno kaj počne. Nekaj podobnega je bilo že čutiti v njegovem nastopanju v zadnjih letih, kajti »spod rok« so mu šle dobro samo govorance brez smisla in pisanje političnih referatov, kar se je bil izuril tam, kjer je bil…če ne bi bil…tudi tam ne bi bil…

 

Najbrž se je ustrašil, da mu ne bi sneli kože. Bi ga pa »odrli« do kože…

 

Verjetno bi se zagovarjal, da je bilo marsikaj narejenega ( v sedmih letih njegovega županovanja ), kar je sicer res. Kako je bilo narejeno in za koliko denarja, je pa že drugo vprašanje.

 

Ker je kot župan odgovoren za delo občinskih organov, uprave  in izvajalcev vseh izvedenih del, bi nam odgovoril zakaj:

 

-         se je odločil za poskusni tip čistilne naprave v Smokuču. Občina je drago plačala neuporabno napravo. Svetniki so pa prav gotovo zaupali njemu, kot »gradbenemu strokovnjaku«.

 

-         se je odločil za poskusni sistem izvedbe parkirnega prostora v Vrbi. Asfalta bi se že privadili, tega svinjskega podna za kokošnjak se pa nikoli ne bomo. Občina je to drago plačala. Direktor ZVKD iz Kranja g. Vladimir Knific se pa Vrbe izogiba, ker bi moral ukrepati. Tako kot so »zavozili« s prenovo Prešernove hiše, s podporo župana Pfajfarja in »strokovno« kontrolo direktorice občinske uprave g. Resmanove, so zapravili več milijonov občinskega denarja za izvedbo natečaja za ureditev prometnega režima v Vrbi. Župan zagovarja butasto idejo zahodne obvoznice in pozidavo območja do ceste, Koselj Anton iz Vrbe pa je predlagal obvoznico mimo vasi Studenčice, po ozemlju radovljiške občine, zgraditi novo cesto. Župan je zaslužen zato, da v Vrbi postavljeni »pajac« ni spodoben spomenik največjemu slovenskemu pesniku in da se v Vrbi lipa suši, čeprav jo, na občinske stroške, zdravijo strokovnjaki iz Volčjega potoka Županu je pomembno, da se proračunski denar porabi, ker potem občinarjem ni potrebno delat.

 

-     ni položil cevi za kanalizacijo Pod skalo ( pri spomeniku talcem) obenem bi rešil problem kanalizacije za Graben, Zavrh, Birčovo okolico in Groble. Do zdaj je prevladovalo mnenje,da je Pod skalo cesta izklesana v živo skalo in s tem vsak poseg tvegan. Verjetno ima s prečrpovalnimi napravami več koristi…

 

            -    niso občinarji podali predloga za ureditev Konjeniškega prostora, ker je to nesporno potreba in želja vseh občanov.

 

-    je bilo vloženega toliko občinskega denarja v prenovo Zdravstvenega doma na Selu   in do nedavna sta bila dva ordinacijska prostora prazna. Kako bo v bodoče se še ne ve. Župan je s tem, ko je občina oddala prazen ordinacijski prostor zobozdravnici v najem, poskusil zakrinkati svojo zablodo ( ker je za predvolilni golaž, da je bil ponovno izvoljen, s svojimi somišljeniki, da so skupaj ostali na položajih, takrat zgradil prizidek ZD ) Občani niso pridobili nič! Dejstvo je, da imajo v Žirovnici občani zagotovljeno zdravstveno oskrbo le nekaj minut manj, kot štiri dni v tednu, čeprav je bilo veliko denarja davkoplačevalcev vloženega prav zaradi boljših uslug občanom. Poleg tega  je »strokovno« uredil pristop, gredice za plevel in čez dvorišče vstop stanovalcem do garaž v kleti. Če bi odločal strokovno in načrtno, bi pristop uredil z zahodne strani,naravnost v garaže.

Zunanji izgled stavbe je pa sramoten za načrtovalca, za župana Pfajfarja in za občino. Streha je rjava in rdeča. Nakloni so različni, na južni strani pri eni frčadi različni nakloni. Strelovodi so od konice speljani pol metra navzdol, nato nekaj metrov vodoravno po slemenih frčad in nato pol metra navzgor, proti nebu, do skupnega voda po slemenu strehe, po strehi navzdol, okoli žleba, spet več kot pol metra navzgor in nato po zidu proti zemlji. Zgradba je tehnično nepopolna, za bivanje manj varna, kot bi bila brez strelovodov. Kako je prestala tehnični prevzem, ve gotovo župan. ( Strokovna obrazložitev : »Mreža na strehi deluje kot velikanska Faradayeva kletka. Konice na slemenu in druge lovilne naprave 'ujamejo' strelo in pošljejo njeno energijo prek povezovalnih elementov po najkrajši poti v napravo za ozemljitev, ta pa tok strele odvede v zemljo.)

                  Če bi nazidali stanovanja do plošče, bi bila stanovanja lepša, uporabno podstrešje in stavba bi lepo izgledala. Zdaj so nepotrebna draga trikotna okna v frčadah, ki ne služijo ničemur. Izolacijski materijal bo sčasoma, ker ni ustrezno pokrit, veter raznašal po okolici in praskali se bomo vsi…Župan se bo pa na Bregu smejal. 

                  V plošči nad vhodom so vgrajene drage svetlobne kupole, ki motijo uporabnike balkona, svetlobe ne dajejo,  zahtevajo čiščenje in dodatno ogrevanje. To je bilo menda  dodano k načrtu in je moral župan to potrditi in občina plačati. Preveč je dragih žlebov. Izpeljava teh je grdo izvedena, po okrasnem stebru iz opeke. Polkna na zgornjem delu, ki je z lesom obložen, naj bi bila v stilu, se ne odpirajo na steno. Druga okna so izven stila, ozka in visoka. Nekaj polken so stanovalci  že sneli. Na S in J strani so balkoni, naj bi bili bohinjski, a niso ker so jih izdelali Štajerci po njihovem. Na J strani je »konjska ograja« že zvezana z žico in ograja iz cevi v modri barvi. To nudi strašansko lep pogled. Na S strani je nepotrebno, v neprimernih izmerah vstavljeno drago podstrešno okno. Nekdo je še dodal zraven neko belo aparaturo, ki ne služi za okras, kakor tudi ne klimatska naprava za lekarno, ki bi morala biti načrtovana in vgrajena. Balkonska ograja je postavljena na leseni opaž, kjer ni balkona. Spredaj so visoka okna, vedno zastrta. Nabava, vgradnja, police je dražje kakor zid. Čiščenje, ogrevanje in poleti hlajenje pa so stroški. Steklena stena, z vhodnimi vrati je bila nabavljena prevelika in zato dražja. Zdaj je prekrita z opečnatimi stebri, vmes pa se nabirajo smeti. Pred starim delom zgradbe je iz kamna zgrajen »pljuvalnik«, stojal za kolesa ni nikjer. Vhod je pokrit z materiali v modri barvi in zgleda kot vstop v »Casino«. To je le nekaj »nestrokovnih« pripomb na trditev o strokovnem delu občinske uprave, ki je o vsem tem odločala, posebno o dodatnih delih in s tem velikih dodatnih stroških. To se je dogajalo v predvolilnem času v letu 2002 in župan se je obdržal.  

 

-     in koliko je Občina plačala vgradnjo cca 50 m asfaltne prevleke na poti do Valvasorjevega doma . Premik potrebne strojne opreme ni bil poceni za nekaj metrov asfalta tudi neupravičen strošek. Spet smrdljiv predvolilni golaž ? Zdaj!

 

                             -     nimamo samostojne komunalne službe v občini. Vse je od drugod in nekje drugje. Ko bo to utečeno, bodo trgali občinski proračun in naše denarnice drugi, kot mrhovinarji, brez usmiljenja. Če bi zgradili ČN v Piškovci, ne bi bilo potrebno graditi v Doslovčah prečrpavanja. Voda bi iz celotne občine samodejno odtekala.    

 

To je samo še delček pripomb na minulo delo zdajšnjega župana Pfajfarja in »produktivne« občinske uprave. Spremembe so potrebne zdaj, ne bomo čakali, da pride spet 'karavanški fen'.

 

V O L I L C I  !  Tokrat je treba dobro premisliti.

 

                              Po toči zvoniti je prepozno !     

 

Ko bo nastopil nov župan, bo potreba po enotnem, skromnem a pestrem občinskem glasilu.

Mogoče so to, kar berete, zadnja izdaja v taki obliki. Mogoče bodo kdaj izhajale kot občinsko glasilo 'PODSTOLOVSKE  NOVICE in takrat, ob izidu bomo slovesno skupaj zapeli tudi staro kašarsko himno: »RODNI  KRAJ  mi bod' pozdravljen…« Novega župana bomo na Občino pripeljali s 111 let starim gasilskim vozom, ki je bil v rabi pri GD Zabreznica.

 

V O L I L C I !   Mogoče je prav zdaj čas za to.

 

 

 

 

ODGOVOR  z občinske uprave

 

Pred dobrim letom sem podal pripombe na razgrnitvi OLN za pločnik.

dobil sem naslednji odgovor:

            …..

            …..

            3. izdelana je bila recenzija idejnega projekta…( ne razumem kaj to pomeni, z ljudmi je treba občevati v preprostem jeziku )

 

Glede na samo štiri pripombe, ki se vse nanašajo na lokacije AP,sicer pa so pozitivne na javno razgrnjen OLN in glede na to, da sta se javne obravnave udeležila samo dva občana, ki nista imela pripomb na razgrnjen predlog, sta bili stališči župana in izvajalca, da je predlog predstavljenega lokacijskega načrta povsem sprejemljiv in ni potreben popravkov.

 

Pripravila : Marija Lužnik, dipl. inž. grad.(UN)

                                                                                                  Franc Pfajafar , inž.grad.

                                                                                                                 ŽUPAN

Sprašujem se, če je to dostojen odgovor občinske uprave ?

Strokoven prav gotovo ni.

 

 

 

 

Ž U P A N O V O  …. O B Z O R J E

 

Na slavnost v Doslovče je prišel tudi predsednik zdajšnje županove  stranke, gospod minister dr. Janez Podobnik. Prvi slavnostni govornik je bil predsednik Vaškega odbora vasi Doslovče, kot drugi je nekaj napletal župan Pfajfar, v stilu političnega referata in zadnji govornik je bil g. Podobnik.

Nekaj časa so me srbela samo ušesa, nato me je začel še jezik srbeti in ko je g. Podobnik končal svoj nagovor sem ga takole stegnil : »Povejte vendar g. Podobniku in gostom, da smo trenutno v Finžgarjevi rojstni vasi …« Županu niti ni nerodno postalo, ostali smo se pa osramočeni spogledovali kakšnega …… imamo za župana.

Vedno so ga polna usta turizma in kulture pa se sprašujem, če sploh ve, kaj je to.

 

Volilci so zdaj na potezi. Potrebno se bo izreči, če je  vreden zaupanja…Do zdaj je zaupanje samo izkoristil, v svoj prid.

 

 

 

STRANKARSKO  SIROMAŠTVO    v občini

 

SLS je javno na krajevno običajen način obvestila občane za letno konferenco in vabila vse. Tako tudi veleva zakon. Druge stranke so to opravile v ozkem krogu in to je nezakonito. Zdaj na volitvah pa vse nastopajo, kakor bi imeli vse zakonsko urejeno. Pri nas počno, nekateri pač, kar se jim porodi v glavi in zagovarjajo tezo, da je zakon za tiste, ki ga spoštujejo.  

Na zboru SLS je bilo v mali sobici pri Trebušniku devet udeležencev. Od teh so bili

trije delegati, en zakonski par, predsednik Pfajfar in en  »svež« član, do tedaj šele pristaš. Bili so za zaprtimi vrati. V prehodnem prostoru je v naši družbi sedel še njihov »varnostnik«. In to naj bi bila množična in odprta stranka zdajšnjega župana ? Župan je imel volilce še med starimi zavezniki in to »njegovi« nočejo vedeti. Na predvolilnem zboru je pa slika bila že drugačna. Novi in mladi so bili prisotni…

 

SDS je uspešno preživela majhen »puč«. Nekoliko prepozno se je to zgodilo, predsednik je bil obveščen že precej prej, najbrž ni verjel, da se mu to lahko zgodi.

Zgodil se je premik v pravo smer in dobri rezultati so že opazni…Nekaj resnih in tudi mladi so pristopili.

 

Podobno usodo je preživela SMS. Samo novi, mladi in odločni člani, bodo stranko obdržali.

 

Delovanje stranke LDS je bilo najbolj opazno pri zamenjavi cerkvenih zvonov, od tedaj pa se pojavljajo z napačnimi predlogi za občinske pohvale in nagrade. Niti slučajno ni možna primerjava uspešnosti zdajšnjega bledega izgleda nekdanjih Vasovalcev in njihovega petja, z nastopom in kvaliteto zbora  KUD dr. Fr. Prešerna, ki je letos nastopal po daljni Kitajski, za občinsko nagrado pa niso bili primerni. Kaj je počel njihov »šef« in kako bi zdaj to zagovarjal? S svojim predlogom je udaril mimo jedra in s tem še nekim krivico povzročil…Strankarji so vedno bedeli nad delom Turističnega društva. Zdaj, ko se zahteva odgovorno poslovanje, so se umaknili in potuhnili. 

Zato bomo za župana  volili g. Valentina Sodja na ameriški način !!!

 

Stranka Nsi je stranka vernih, poštenih, umirjenih krajanov, ki so v svojem krogu dejavni in zato imajo svoj krog volilcev, pa se kljub temu zgodi, da se kateri prime za »eksistenčno« bilko v nasprotju s prepričanjem in od takega je težko pričakovati, da bi se preudarno odločal, če tudi gre za korist skupnosti. 

 

DeSUS je rešilna bilka  Stojanovga Fronca in se samo čudimo tistim, ki so mu še nasedli. Javnosti je prikrita, razen na volitvah se pojavlja. Nobenega zbora niso predstavili javnosti, ne poznamo delovanja. Če je sprejemljivo za Slovenijo, da ima kakšnega Kljukca, naj bo pa še pri nas in naj okoli sebe zbira tiste, ki so včasih nekaj bili.

 

SD je še nekoliko razdvojena ideološko. Stari nazori se upirajo mladim. Ko bodo to oviro zgladili, si upam privoščiti trditev, da bo za Slovenijo dobro takrat, ko bosta vsak na svojem bregu politične vode stala g. Janez Janša in g. Borut Pahor in prepričevala volilce, komu naj zaupajo oblast.

Pri nas je pa nekih 80 članov te stranke. Ko je po 'Poti kulturne dediščine' kolesaril njihov predsednik  g. Pahor ni bilo nobenega. Eden je vzdrževal s kolesom zvezo z »zaledjem«, drugi je fotografiral. Nekateri smo bili povabljeni na zaseko, eden starih pribočnikov je bil prisoten s cerkvenim pevskim zborom.

V novejšem času pa ni kaj oporekati občinskima svetnikoma SD in njunim strokovnim predlogom in gospodarno naravnani razpravi na sejah OS. Članom bi lahko zamerili le to, da ne čutijo dovolj odgovornosti za pošten odnos do preteklosti, ki je del naše zgodovine. Spomeniki so postavljeni v kraju in zanemarjeni ne dajejo lepega vtisa o kraju in krajanih ( na Birčovih Polanah, pred karavlo v Mostah ).

Simboli se ne kombinirajo, ne more viseti slovenska zastava na drogu z rdečo peterokrako zvezo, pod njo pa slavnostni govornik član NLŽ, ki prav gotovo ni nastopal kot gost, sicer bi bilo to tam povedano.

 

 

Če ne bi bilo res v občini strankarstvo siromašno se ne bi pojavljale drugačne rešitve. To se je nazorno pokazalo pri NLŽ. Zbrali so se politični odpadniki, verni in 'neverni Tomaži' in so s pretanjenim posluhom za politiko takoj uspeli. Ker so bili »ta pravi« in »naši«, jih ni nihče nič spraševal o njihovi ureditvi. Vseskozi so delovali na političnem področju, nič pa niso naredili.

Ko je postajal obstoj vprašljiv zaradi urejenosti in ker je zbledela pojavnost pokojnega političnega prevaranta ( z ustvarjanjem šolskih zvezkov in učbenikov, je na račun otrok štrašansko obogatel ) so se zganili in zadevo na čuden način spravili v zakonske okvirje. Nekaj prevarantovih somišljenikov je zapustilo to barko, nekaj jih pa o tem še razmišlja, ker so spoznali, da jih duhovni vodja ni pripeljal v obljubljeno deželo. Ne prija jim več zdajšnji pozitivni duh, ni jim po godu trda roka in ponosna drža voditelja, ki ustvarja ljudem prijazno vzdušje v občini. Ni dvoma,da ne bi »obračunal« tistih, ki z nedostojnim vedenjem in moralno sporno krnijo ugled  NLŽ, ker  križ – krščanski simbol pijani vlačijo po cesti, nazadnje obleži ta križ na pragu bifeja. S pretepači in izzivači je gotovo razčistil, ker imam zaenkrat mir. Pred leti sem bil vpričo duhovnega voditelja gibanja napaden pa ta ni videl nič. Zdaj se mu obeta, da bo spregledal, da so praviloma za vsak propad krivi ljudje, hote ali nehote. 

Ne trdim, da vodja NLŽ ni začel naivno, ker ni bil izkušen, marsikaj mu je spodletelo, tudi nerodno je izpadel včasih in trdim tudi, da bo sposoben delati uspešno za svoje društvo, tudi za občino in občane, če se mu bo ponudila priložnost. Nihče naj mi ne zameri, ker sem resnično svoje mnenje potrdil šele ob zadnjem srečanju. Nekdo izmed njegovih, ga je prepričeval, z udarjanjem po mizi in sem slišal kakor bi z nogo tolkel »pôk« kadar se nepridiprav priklati v njegov »kôč«, med krotke ovčice. 

 

Nič zato, če nekdo obogati, drugi pride na kant, če se kakšna buba še razpoči. Mi bomo šli naprej, po poti napredka za našo občino.          ZATO, dragi

 

V O L I L C I !      V O L I T E    PO   A M E R I Š K O  !!!

 

 

 

PREDVOLILNO VZDUŠJE

 

je prav  presenetljivo dobro. Vlada močno napeto vzdušje nasprotnih mnenj in ponudba nasprotujočih predlogov je velika. Politični nasprotniki smo zagreti, vendar pri kavici ali v gostilni sedimo za isto mizo. To je prinesla demokracija in to je posledica modrih potez vodilnih oblastnikov v državi Sloveniji.

 

 

 

KAKO JE  VOLITI PO AMERIŠKO ?

 

Američan pravi : » V O L I M   O S E B O,   N E   S T R A N K E   ali liste !«

 

ŠALA :  » Janez, a s' že slišov, da pr' Vrbanovc n'č več urat  na zaklepajo?«

               » Za kva pa ne?«

               » Zato! Veš Tonej, k' 'majo na sk'dno policaja.«