» N O V I    V A L »    

             P o d s t o l o v s k e

 

 

                   N O V I C E

 

 

List 3                             Ureja :  Pavel  Bešter                           1. 5. 2004                                 

 

P R V O M A J S K A    Z G O D B A

 Pristopamo v Evropo. Hote ali nehote razmišljamo, kaj to za nas pomeni, kaj nas čaka v bodoče. Odločitev je pametna, saj druge možnosti niti nimamo. Slovenski narod, zaradi svoje majhnosti, samostojno preživeti ne more. Vedno smo bili in bi še bili izpostavljeni nekim pritiskom, tujim apetitom.

Povečalo se bo slovensko jezikovno področje. Pravice do uporabe maternega jezika, nam kratil nihče ne bo, svojo kulturo bomo ohranili v taki meri, kakor bomo sami za to skrbeli. Upam, da bomo še krepili svojo narodno zavest, da bomo na slovenski zemlji govorili naš jezik, da bomo vsakdanji kruh služili v slovensko imenovanih podjetjih in predvsem mlade prepričali v to, da naj se učijo druge jezike, za vsakdanjo rabo doma pa naj ostane slovenski jezik kakor svetinja čist. Kulture so različne in jih je človek sposoben sprejemati, materin jezik je le en sam. To naj bi nam bilo osnovno vodilo ob pristopu v Evropo in preživeli bomo, ohranili svoj jezik in svojo kulturo.                                    

Ostanimo ponosni narod slovenski !

Kdor pa dvomi v pravilnost take odločitve, naj mu bo v tolažbo, za šalo ali za res izjava, ki jo je zapisala znana novinarka, da je do zdaj še vsaka državna skupnost, v katero je bila vključena Slovenija, propadla. Po domače bi  lahko tudi rekli, da nobena stvar ni večna

V teh trenutkih moramo še posebej močno potrditi svojo narodno zavest, Evropi ponuditi enakopravno partnerstvo in ga tudi od vseh nesebično sprejeti.

 

                        P R V O M A J S K A  Z G O D B A  -  v  občini  Žirovnica

                

                             R a z g l a s

                        --------------------------------------------------

                        OBČINA  ŽIROVNICA

                        KONJE….. KL..

 

                                            p r i r e j a t a

 

                                     K R E S O V A N J E

                         -------------------------------------                                    

                         -------                   -----------------------

                         ------------------------

 

( s parolo )   VSTOPIMO  SKUPAJ  Z  OGNJEM V EVROPO           

Ta parola je napisana na lepaku z objavo proslave za prvi maj in pristop v Evropo, katerega je izdala Občina Žirovnica. Kaj so ustvarjalci mislili in kaj so s tem želeli izraziti, še ciganka ne bi uganila. Župan in ga. direktorica sta dolžna to občanom razložiti. Če se to ne bo zgodilo, potem je res upravičen sum, ki se je pojavil na 13. seji OS občine Žirovnica 8. aprila 2004. Tudi župan je pritrdil izvajanju svetnika, ki je opozoril na pripravljeno gradivo za sejo in na tej podlagi podvomil v strokovnost in sposobnost občinskih uradnikov.

Upamo lahko, da bo 13. seja OS prelomna za delo občinske uprave in delovanje same Občine, da se bo zaostrila odgovornost za opravljeno delo pri zaposlenih.

Zgoraj navedeni primer je najnovejši, starejše primere »strokovnega« dela pa imam v mapi shranjene. Na nekatere sem direktorico osebno opozoril, a se očitno ona na to »požvižga«, ker se napake kar vrstijo. Za primer bom navedel še to, da je občinski razpis neveljaven, če so v njem napake v besedilu, če je zapisano, da župan komisijo »izmenjuje«, namesto »imenuje«. Župan pri tem odgovornosti nima, ker ga je direktorica oprostila s tem, ko je na seji OS dejala, da on zaradi preobremenjenosti v službi ne utegne prečitati niti vsega tistega, kar podpiše.

Upam, da se tega spominjajo tudi gospodje svetniki. Kaj to pomeni za občino?

Taka parola je skrb vzbujajoča v tem trenutku ali samo bedasta. Jaz se s tem ne bom več ukvarjal, ker je to odgovornost županova. Če ne bo podal pametne razlage ali se bo temu premeteno izognil, kakor že večkrat do zdaj, potem ni sposoben biti župan in naj čimprej to dolžnost zapusti. Tako se bo sam ognil politični gonji, ki bi zagotovo škodila vsem in kraju posebno.

   

N E K A J   M O J I H   M I S L I

 

Zgodovina  nas uči, da so v deželo z ognjem prihrumeli Huni in Tatari, da so Turki z ognjem (in mečem) prišli v Evropo, da so fašisti »zanetili« ogenj po Evropi. Še pomnimo, da je »gorel« jug Evrope in vemo, da še vedno tli..

Zdaj pa mi ubogi  ( občinski uradniki v Žirovnici )  »…Z  OGNJEM  V  EVROPO »  Z ognjem in mečem v deželo pride sovražnik. Danes to izusti lahko samo bedak. Ta parola je nesprejemljiva, skrajno nedostojna do soljudi, do družbe drugačnih, do Evrope, do sveta…

Slovenska beseda je doživela močno potrditev, za upravičen obstoj, prav z ljudmi iz vasi pod Stolom, ki jim radi rečemo » velikani« slovenske besede in tudi upravičeno je to. Zdaj se pa lahko še kdo zamisli in reče, da tu živimo samo še bedaki…  

 

P R A Z N I K I  so  Z A S T A V E  niso  

bile izobešene, na zgradbi  ( zdravstvenem domu ) na Selu, ki naj bi bila ponos pridobitve v občini. Tudi če bi jo kdo hotel izobesiti, jo lahko samo za žleb zatakne. 

Gospo Resmanovo sem na to opozoril v članku za »NOVI VAL« pod naslovom » Deklica za vse« že 29.9.2003. Še zdaj ni nikjer nosilca za zastave.

Pri obravnavi zaključnega računa, na seji 8. aprila 2004 je pojasnila, da dokončen obračun za gradnjo še ni izdelan, menda potekajo še dogovori med investitorji. Mogoče mora še kakšna dodatna dela kdo potrditi ali pa se namerno zavlačuje, da bo čas sledove zabrisal. Stojalo za zastave bi moralo biti že pri tehničnem prevzemu montirano in ob odprtju preizkušeno pa ni bilo tako.

Mogoče se bom kdaj bolj potrudil in zapisal še več nedostatkov tega arhitekturnega zmazka, za veliko porabljenega denarja, še vedno neizgotovljenega. Iz trave štrleče vrtne luči so že polomljene, nikoli pa še niso bile prižgane. Čemu so le namenjene?  Izgleda tako, kot bi bilo pod njimi »atomsko zaklonišče«. Kje je tu odgovornost g.župan? Kakšna strokovnost je to? V razmislek tudi svetnikom!

H R U Š E V A    R J A

Davnega leta 1999  sem o bolezni hrušk obvestil župana. Na posvetu smo prisotni predlagali, da bi bilo potrebno o tem seznaniti javnost. Do danes župan ni našel strokovnjaka ( domačin g. Šaver že po navadi ne pride v poštev), da bi napisal članek. »Novice izpod Stola« že kar pojejo tisto: »…zvončki in trobentice, nageljčki, vijolice…«, toliko prirodoslovnih prispevkov je bilo objavljenih. O rji pa nič…

Naj nas kar požre ! Če se to zgodi gospod župan, tudi plače ne bo več.

 

S p o m i n s k a   š a l a

Ribničana so poslali v zvezno skupščino. Tam so modrovali, kako bi rešili zadolženo takratno Jugo. Predlagal je Ribničan, da bi prodali Ljubljano. » Premalo«, so v en glas zatrdili poslanci. »No, pa še Ribnico zraven«, je dejal. Še vedno je bilo premalo. » Pa Slovenijo, bo dovolj?«  Predlog je bil sprejet, kupčija sklenjena.

Ribničan je modro zaključil: » Tako…rešeno…vi se boste rešili dolga, mi pa vas!«