» N O V I    V A L »

             P o d s t o l o v s k e

 

 

                   N O V I C E

 

 List 4                             Ureja :  Pavel  Bešter                           17.07.2004                                                                        

                                       

                                           POPACKANA   MOJA  DEŽELA   

                                       ali onečaščena Slovenija  v E V R O P I  

                           

 Na vzhodni steni šole v Zabreznici te kracarije krasijo šolo in našo lepo pokrajino že več let. Že dalj časa opozarjam javno na to sramoto v občini. Nihče se ne zgane. Mogoče bo pa tole le prebral gospod župan. Moj glas do njega ni prišel ali pa ni pravi glas in ga sploh ne mara slišati. Obveščen sem, da prebira »Podstolovske  NOVICE«.

Ker pa je to osebni časopis, se ne odziva na objavljene vesti ali pa se ne upa… Prej ali slej se bo pa le moral, če ne se bodo pa drugi.

Gospod ravnatelj je na seji Občinskega sveta 1.7.2004 dobil »zeleno« luč za obnovo sanitarij v starem delu šole. Presenečeni svetniki so odobrili sredstva za to delo, čeprav so bili v to prisiljeni, ker je bilo rušenje že pred tem izvedeno, brez vednosti svetnikov, na lastno pest.  Modro bi bilo, da bi obenem predložil še zahtevek za stroške odstranitve sramote, ki jo omenjam v zgornjem odstavku. Če bi o tem nekdo obvestil inšpekcijo, bi ta zagotovo  in takoj izdala odločbo o prepovedi uporabe šole, ki je popackana s takimi simboli, ki ne vplivajo vzgojno na otroke. Kljukasti križ je preživet in nečasten simbol, mi pa se z njim ponašamo že več let.

V letu 2003 je ravnatelj brez odobrenja občinskega sveta za 12 milj. prekoračil vsoto porabljenega denarja pri obnovi šole in so mu svetniki »oprostili« oziroma naknadno potrdili porabo kot nujno. Če bi takrat odstranil še te packarije, bi mu svetniki zagotovo tudi to »oprostili« in odobrili potrebna sredstva. 

 

     Ž U P A N O V   »glasovalni stroj«  deluje kot namazan

Reportaža in misli…                      3. izredna seja Občinskega sveta Občine Žirovnica

Župan je že na redni seji napovedal, da bo 15. 7. 2004 še izredna seja OS samo z eno točko dnevnega reda. Skoraj vsi svetniki so se zbrali in potrdili županov predlog z 8. glasovi proti 3.

Sprejet je bil » Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica« po hitrem postopku. ( op.p. pisarniško napisano bi bilo bolje : » …sestavin srednjeročnega in dolgoročnega…« )

Zanimivo, da se v razpravi uporablja kratko in jasno »prostorski plan«, napisano se pa to izražanje zaplete v nejasno in s tem ohlapno besedilo. Kaj s tem pokaže »sposobna občinska uprava« in ni nič čudno, da smo občani ugotovili, da ima občinska uprava največ opravka s postopki za svoj obstoj. Posamezni svetniki to županu dokazujejo že na sejah OS skoraj leto dni. Župan pa kar naprej v isti rog trobi… Do kdaj še, se sprašujemo. Nekdo bo moral prvo potezo potegniti. Župan ima samo srečo, da mu glasovalni stroj deluje v pravi smeri, kakor ga nastavi. Čeprav mu ne more nihče preprečiti utrujajočih samogovorov na sejah OS in ga očitki o slabem delu občinske uprave ne prizadenejo, to ne more trajati… Primerov se je nabralo že veliko. Župan pravi, da so to mnenja posameznikov. Je pa dejstvo, da je teh posameznikov že kar precej. V kratkem bom vsa taka mnenja zbral in predstavil javnosti. Župan bo postavljen pred dejstvo, da odgovori ali pa odneha, s tem si bo prihranil trud.       

V takem vzdušju je potekala tudi izredna seja. Svetniki so nemo strmeli, ko je župan ponudil čas za razpravo. Podžupan  g. Jekovec je prvi nastopil in v stilu kot »občinski plačanec«, povedal nekaj misli, rahlo zardel pred začudenimi pogledi nekaterih svetnikov in spustil glavo med ramena.

Svetniki naj bi potrdili predlog, ki vsebuje 73 pobud občanov, ki naj bi bile ali pa ne sprejete, usklajene kar po hitrem postopku. Obsežno gradivo so prejeli tri dni pred sejo in še dodatno opozarjali župana in delavce občinske uprave, da je nepopolno. Župan je to tudi priznal.

Svetnik Branko Brgant, podprl ga je tudi svetnik Danilo Klinar in v nekoliko drugačni obliki tudi svetnik Dušan Konte, je opozoril župana, da je ta zadeva stara nekaj let in novi člani OS s tem niso dovolj seznanjeni in postavljeni pred dejstvo, da bodo glasovali o zadevi, ki jim ni dovolj poznana. Za 73 primerov na terenu, naj svetnik glasuje kar na slepo, po hitrem postopku. Tu se  je upravičeno spraševal svetnik Brgant, kdo taktizira. Ali Občina ali ministrstvo in ali je to pošten, odkrit pristop pristojnih do ljudi, predlagateljev. Vprašal je župana, kako naj pojasni posamezen primer ljudem, ki so ga izvolili, če ga ne pozna.

Svetnik Klinar je povedal, da se je v teh dneh pri njem že oglasil prizadeti občan in iskal tozadevne informacije, s katerimi pa mu ni mogel postreči. Župan se je zagovarjal, da je vsakemu svetniku na razpolago gradivo na Občini. Prav butasto pa je svetniku Brgantu odgovoril predsednik Statutarne komisije g. Joža Resman, da bi se vsak občan moral seznaniti s krajem, preden kandidira za svetnika. Predlagam g. Resmanu, naj to svojo »iznajdbo«, kot prekaljen politikant poskuša tudi zakonsko uveljaviti.

Župan je sicer med drugim na seji pripomnil, da je za objavo odloka že naročen prostor v uradnem vestniku. Naslednji dan sem začuden v »GLASU« ta odlok že prebral. Sklepam lahko, da je šlo res vse po hitrem postopku. Ob 20.h je bil odlok sprejet, naslednji dan pa že objavljen. To pot se je pa res občinska uprava izkazala. Predlogi so bili tri leta v predalu. Predlagatelji so poizvedovali za rešitvami in dobili odgovore, da so predlogi bili posredovani na merodajna mesta. Zdaj naj bi se pa odgovornim pri vladi mudilo. Kdo to verjame?

Zanimivo, da se je g. Resmanu na seji »zareklo« : » Predloge smo na Občini pregledali in pripravili…« Razumljivo, povsem jasno, da pristojni organi zahtevajo priporočila in mnenje Občine za vsak primer posebej. Kot eden izmed predlagateljev pa se zdaj sprašujem, po kakšni poti ali dolžnosti je g. Resman prišel do možnosti, da pri tem sodeluje. Ali je župan sestavil kakšno komisijo v tajnosti? Predlagatelji bomo hoteli vedeti, kdo je odločal na ravni občine in kakšna je obrazložitev. Župan se javno na »vse kriple« brani ustanoviti komisijo za nadzor investicij v občini, kar je že večkrat pismeno predlagal svetnik Branko Brgant. Taka komisija je zelo potrebna, razloge bom napisal drugič. Še nekaj misli bom navedel o »prisotnosti« g. Resmana povsod, ker upam trditi, da ni tako potreben in sposoben, kot morda misli. Poznam ga kot uradnika na oddelku za gospodarstvo Občine Jesenice. Potem je bil v izvršnem svetu Občine Jesenice, predsednik izvršnega sveta Občine Radovljica, predsednik sveta KS Žirovnica, predsednik SK »Stol« in še nekaj drugih dolžnosti si je naložil. Za vse to je moral imeti močno oporo Partije, sicer to ne bi bil. V samostojni Sloveniji, bom po spominu navedel, je bil direktor »Almire«, upravnik Kinopodjetja v Radovljici, direktor žičnic v Bohinju, predsednik nadzornega sveta pri »Elektro Gorenjska in državni svetnik. Po političnih direktivah je ustanavljal Občino Žirovnica. Vodil je občinski odbor LDS za občino Jesenice, zdaj vodi LDS v občini Žirovnica. Bil je predsednik »Odbora za zamenjavo cerkvenih zvonov«. Je občinski svetnik LDS in predsednik Statutarne komisije, predsednik Kulturnega društva, »na noge« je postavljal TD  in si pri tem izmislil  izpeljati »začasni občni zbor«, prav gotovo z določenim namenom. Zdaj se ukvarja s svojim poklicem v »Pekarni Resman Jože«. Iz tega pregleda napredovanja »nazaj dol« lahko vsakomur postane jasno s kakšnim strokovnjakom ima opraviti. In zdaj tak »znucan« talent kroji usodo naše občine in hodi v cerkev Boga za pomoč prosit.

Na seji prisoten kot poslušalec in dober poznavalec razmer v občini, sem si ustvaril svoje mnenje in nisem v dvomih, kot svetnik Brgant.

Za primer navajam, da z idejo o gradnji skakalnic, žičnic v Zelenico in tekaških prog Zavrham svetnik g. Franc Legat postavlja sebi še en nečasten spomenik. Podpira ga tudi bivši predsednik SK  g. Joža Resman. Ta je sicer iznesel bolj skromen predlog, da bi zgradili male skakalnice za »ta male« otroke, ker imamo v bližnjih središčih velike skakalnice že ali pa v gradnji. Povem njima in še kakšnemu »zanesenjaku«, da cenejše in boljše vadbe ne more biti, če trener naloži športnike v avto, jih odpelje na skakalnico, plača uporabo in nazaj domov. In nam ni treba celo leto gledati pošastnih naprav in še zanemarjenih mogoče.

Nazadnje vprašujem »prizadevne« oblastnike: » Kdo bi si rad v Glenci zgradil hišico?«

Moram dodati še enkrat v pojasnilo g. Legatu in drugim »zanesenjakom«, da sem ga leta 1998 seznanil z mojim predlogom pri komisiji, še v občini Jesenice, da je za potrebe in njihove želje najbolj primeren kraj Kavčke in dolina Save s Piškovco, Breje. To je primerno, ničvredno zemljišče za kmetijstvo, za športno rekreacijske potrebe, naravno oblikovano, da bi skakalec z dobravskega polja skočil v globino in pristal v izteku pod velikim betonskim mostom. Beton zraven betona, ne bi bilo nič sporno. Zaradi cestne povezave z Dobravo je ta prostor primeren za široko uporabo.

Zavrh ali dolino Završnice je treba ohraniti tako kot je. Zavrh je treba samo lepo urediti za obstoječe namembnosti in naravne danosti gospodarsko izkoristiti. Ta misel naj bi bila vodilo za naprej.

Posebna zanimivost na seji so bila posamezna stališča svetnikov. Svetniki, ki so ugovarjali sprejetju odloka, so glasovali proti ali niso glasovali za. Svetnik g. Igor Čarni je ugovarjal, sicer neprepričljivo, ker ni bil sprejet predlog KK za ureditev konjeniškega prostora, glasoval pa je za odlok, ki onemogoča KK ureditev lastnega prostora s potrebnimi objekti.

Župan je povedal, izzvenelo je precej svetohlinsko, da je bil on sam v Ljubljani in posredoval za ta primer. Kdor verjame, naj verjame! Trdim, da laže. Če mi dokaže,da nimam prav, se mu bom javno opravičil. Vsakdo prej kot župan, bi lahko lobiral. Župan naj bi poslal prepričljivo obrazložitev predloga, ne pa da se je zadovoljiv s pojasnilom, da konjereja ni kmetijska dejavnost. Čeravno misli, da nisem strokovnjak, mu vseeno na srce polagam razlago, ki je »zrasla na mojem zelniku«. Konjereja je po mojem » oplemenitena« kmetijska dejavnost, ker na primer krave pojedo travo, dajejo mleko, meso, kožo, gnoj in so priznana kmetijska dejavnost. Konji jedo travo, ki jo kosijo tisti ljudje, ki se s kmetijstvom ne preživljajo in bi ostajali travniki zapuščeni. Meso ne požrejo lisice, pač pa gre za salame, v golaž in zrezke. Koža je uporabna večnamensko. Konji za razliko od drugih živali služijo človeku kot delovni pripomoček, za razvedrilo v prostem času, za zabavo mladim in v krajih lahko popestrijo turistično ponudbo.

Zdaj smo že pri problemu, bom uporabil izraz svetnika Branka Brganta, da staroselci, po moje domačini, drugače gledamo na svoj kraj, kakor priseljeni občani. Iz tega tudi izhaja prej omenjeno županovo pojasnilo. In spet je postavljen župan pred dejstvo, da…

 

Z A K L J U Č E K

Svetniku g. Jekovcu sem dolžan razložiti zadevo, ker me je v prispevku na spletni strani obdolžil, da sem javno pod šotorom na Breznici grajal občinske svetnike. V prisotnosti županov g. Antoniča z Bleda in          

g. Berganta z Jesenic, ge. Pamičeve in g. Knifica od ZVKD iz Kranja in drugih, sem v odgovoru na vprašanje enega od županov, izjavil, da ima naš župan take svetnike, da bi si jih vsak župan lahko samo želel. Na namig, kakšen svetnik oziroma je podžupan g. Jekovec pa sem odgovoril, da je nekako v zlati sredini. To je bilo nekako v času po moji prvi prisotnosti na seji OS in moj vtis je bil podan na podlagi sestave in razprav na seji. Upam, da sem g. Jekovcu ustrezno pojasnil zadevo, da mi drugi svetniki ne bi zamerili.

Po dobrem letu, odkar prisostvujem na sejah OS, se mi je pa izkristaliziralo mnenje o svetnikih. Zdaj upoštevam način razprav in posameznikove odločitve.

Povrniti se moram do naslova tega prispevka. Ta trditev zaenkrat še drži. Županov »glasovalni stroj« vežejo določeni interesi. Zato so razprave še kar kritične, odločanje pa je podrejeno interesom. V kakšnem primeru se svetnik že znajde v precepu. Nekako polovica svetnikov razpravlja tehtno in strokovno, nekateri govorijo pa nič ne povedo, nekaj pa jih v glavnem molči. Župan posluša ali pa ne. Večkrat prav nesramno komu vpade v besedo in nadaljuje svoj samogovor, da utrudi prisotne in potem glasujejo. Župan s svojo taktiko še vedno lepo uspeva, čeprav mu stvari tudi že »uhajajo iz rok«.

To stanje bo še trajalo, dokler bodo svetniki, župan, občinski uradniki in drugi oblastniki med seboj interesno in tudi sorodstveno povezani. Drugim spretno onemogočajo, da bi jim prišli v bližino, da bi jim »dihali za ovratnik«

   

                           ALI  JE  UPRAVIČENA  UŽALJENOST  SVETNIKOV ?

 

Svetniki so upravičeno negodovali, ker jim ni poročila Nadzornega odbora predstavil  predsednik ali eden izmed članov NO, na seji OS. Podali so nekaj pripomb, predvsem na odnos članov NO do svetnikov.

Pri branju zapisnika z majske seje NO, na kateri sta bila navzoča le dva člana NO in uradniki Občine, sem dobil občutek, da se je tretji član NO, ki  je obenem tudi proračunski porabnik Občine, mogoče celo namerno ognil. Župan je na sejah vedno trdil, da vse delo Občine nadzoruje NO. To ni bilo čutiti, prav nasprotno so lahko razmišljali svetniki.

V zapisniku je  zapisano veliko tehtnih vprašanj, naravnanih na posamezne zadeve, ki sta jih v svrho pridobitve informacij, ki so potrebne za presojo upravičenosti posameznih odločitev, zastavila ga.Mekinova in g. Madon delavcem občinske uprave. Težko verjamem, da sta bila z odgovori zadovoljna, ker so bili ti polni leporečja, kot v celofan zaviti, v rožnati prevleki, previdno splošni, nedorečeni, povsem v stilu poznanih uradnikov, izrazito g. Resmanove. Na hitro se ne da vsega ugotoviti in preučiti stanje ter pred svetniki pojasnjevati zadeve, ki jih slabo poznaš. Zato sta verjetno prepustila županu to nalogo in na ta način zaščitila svoj ponos. Naj bi on, kot dober poznavalec razmer, poročilo pojasnjeval svetnikom.

Zaradi nezadovoljstva svetnikov s prikazanim nadzorom nad delom občinske uprave, je še toliko bolj pomemben predlog županu, da čimprej imenuje komisijo za nadzor investicij v občini.

   

                                   KAJ  POČETI  Z  ZEMLJIŠČEM  v  občini?

Županu sem že neprtil krivdo, da podpira »sumljive projekte« s svojo prisotnostjo.

Posebno v naši občini je veliko možnosti, da se upošteva mnenja slovenske vlade in s pozidavo popolni naselja ter uporabi najprej obstoječe zgradbe za dejavnosti. »Obrtna cona«, ki je s tem odlokom določena, naj bi bila, ampak šele takrat, ko bodo izkoriščene vse možnosti in znani uporabniki, ki bi pametno vložili svoj denar. Ne pa, da se bo tam pojavilo parkirišče za tovornjake, kakšna skladišča in barake z nastreški.

S takim posegom bi bil okrnjen lep izgled krajine.

Župan naj sestavi spisek starih, praznih in propadajočih zgradb, jih ponudi interesentom in potom Občine omogoči pridobitev in ureditev potrebne  dokumentacije.

Zelo pereč problem v občini, ki pa ga župan ne vidi, se mi zdi prostorska stiska kmetov. Tega zdajšnji prostorski plan ni rešil. Primer kmeta v Smokuču podpira moje mnenje. Če prav razumem trenutno stanje v kmetijstvu, gre razvoj v smeri, da naj bi imel sodoben kmet hlev ob ali na sredini svojega  polja in da bi tam tudi živel. S tem bi se vaška jedra sprostila za druge dejavnosti. To se v naši občini že dogaja. Po polju rastejo lope in vsemogoči objekti, kmetom pa je vse prepovedano, ker Občina ureja in sprejema prostorski plan v pisarnah, »na slepo«. To ni moja skrb, to je dolžnost županova. Zato je bil izvoljen (mogoče se tudi motim) in je dobro plačan, večkrat se še zastonj naje. Ne mislim dobesedno, da bi se moral župan pri delu potiti. Moral bi z delom zaposliti občinsko upravo in slediti kakšen je učinek. Tega žal, zdaj ne dela.

Za primer bom navedel poročilo direktorice občinske uprave v reviji Mediuma, kjer razlaga pripombe krajanov na idejni načrt za gradnjo kanalizacije. Nič ne omenja moje pripombe, ki sem jo sicer povedal njej osebno. Občina je naročila izdelavo načrta strokovnjakom in ga tudi plačala. Ti izbrani strokovnjaki so narisali načrt, da bo potekala kanalizacija v trikotniku okoli vaške lipe v Vrbi. Občina naroča in plačuje po priporočilu g. Knifica od ZVKD iz Kranja, »dohtarje iz Volčjega potoka, da zdravijo vaško lipo. Že zdaj lipa hira zaradi spodkopavanja, asfaltiranja, soljenja. Z načrtom je predvideno, da bodo spet korenine krajšali. Torej to počnejo naši umni občinski uradniki. Župan  z »drobnarijami« ne obremenjuje svetnikov, zato so sprejeli prostorski plan v »paketu« s 73. predlogi !!!

   

                               S K R B      Z A     O S T A R E L E    v občini

 

Zelo pereč problem v občini s 1100 upokojenci je vsekakor skrb za ostarele. Župan je na »OKROGLI MIZI« 12. novembra 2003 izjavil, da je pogovor na to temo lahko koristen, vendar večjih problemov v občini ne zaznavajo, čeprav so mu bili predočeni s strani socialnih delavcev in prostovoljcev. Prav svetohlinsko izgleda v časopisu  župan ,kadar obišče po službeni dolžnosti in med delovnim časom našega krajana v domu starostnikov. Zagotovo ni še nikoli nikogar vprašal, če bi želel živeti v domu, v domačem kraju. Tudi tisti pereči problemi, ki so prisotni v kraju, bi bili lažje rešljivi, če bi tem ljudem ponudili možnost preselitve in oskrbe v domu, v domačem kraju. Tako mislim g. župan jaz – posameznik.

V svojem predvolilnem programu sem to tudi zapisal. O tem pišem v članku za 1.list tega časopisa in vsakdo ga lahko prelista nazaj.

Pobudo je povzel občinski svetnik Dušan Konte in na seji OS vložil pismeno pobudo županu. Župan ni ničesar postoril, da bi bil predlog upoštevan v prostorskem planu. Čas mineva prav lepo ali ne g.župan?

   

Stara šala  -  za današnjo rabo  

Dva visoka državnika, eden od njiju partijski ideolog, si ogledujeta notranjost cerkve.

Ustavita se pred križanim in Joža zasliši glas, ki mu pravi:

»Joža, dej mi ta  ž'bl  z noge  v'n  poteg'n!«

Joža začudeno vpraša :  «Zakaj pa?«

In glas pravi : »Da bom Edija  v  r't  sunu!  Naj se  zg'bi,  s cerkve  v'n! »