» N O V I    V A L »

             P o d s t o l o v s k e

 

 

                   N O V I C E

 

 List 6                             Ureja :  Pavel  Bešter                                                                   10. 10. 2004      

  Z A V R H   IN

                                  

                                  N I Č   D R U G A Č E

 

 

 

 

 Z A V R H

Večerna  zarja

 

Foto:
Tončka Žvan

 

KDO  in  ZAKAJ  spreminja staro uveljavljeno, ledinsko ime?

Odkar pomnim smo hodili Zavrh…po drva, po gobe, po pesek…

Lovili smo ribe v jezeru Zavrham,v Završnici pa kar z rokami. Ob Završnici si našel belouško, rakce, žabe…

Povodje potoka Završnice se začne ob izviru, pri Mrzlem studencu na Zelenici. Nato ponikne in se pojavi spet  » pri jagrskih bajtah«.Teče mimo področja »pod apnam«, spodnje Smokuške  planine  »pri žagi«, čez  Jezerca, ob Strmem klancu, pod Smokuškim mostom, mimo Žingarce, Tonejčkove žage, Bvažunove jame in se pod Bukovjem izliva v umetno jezero na Završnici. Pašnik ob jezeru se imenuje Gojzd'c. Pravimo, da se krave pasejo »po Gojsco«, cesta proti Valvazorju  »gre čez Gojzd'c«.

Od pregrade je struga Završnice prazna. Do Most se spet nabere nekaj vode in skozi Graben teče do »Matuhovega mosta«.kjer jo zajame cevovod za elektrarno. Do izliva v Savo se spet zbere majhen potoček, ki je poln postrvi. To je vse o Završnici in vse kar spada pod  to ime. Ob Završnici je bilo nekdaj 13 obratov ( ali še več), ki so izkoriščali vodno moč potoka Završnice.             

Področje od Most, na severu do »Nivce«, na vzhodu do  Smokuške planine domačini imenujemo  Z A V R H   in tudi uradno, na zemljevidih je tako zapisano bilo.

Zdaj pa naj bi bilo drugače. Posamezni »pametnjakoviči« so se začeli že pred desetimi ali več leti, »preseravat« in prireditve in izleti so bili naenkrat v Završnici. Bedaki brez primere!

V zadnjem času se je pa to tako razpaslo, da govorijo in pišejo »Završnica« že oblastniki na Občini, razni društveni delavci, učitelji…To pa že presega zdrav um in vse mere.

Načrti in odloki, ki jih Občina sprejema za Završnico so pravno neveljavni, 
ker tega področja ali kraja v naši občini ni.

Dobronamerno sem prosil župana za besedo na seji občinskega sveta, ko so obravnavali to zadevo, da bi pojasnil kaj je prav. Ni  mi bilo ugodeno. Kasneje sem županu razložil, da sem želel pojasniti, da uporablja napačno ime. Obljubil mi je, da bo to vzel na znanje. Zdaj pa več ne vem, kaj se dogaja z njim. Vprašanje je, če ne postaja senilni starček, ker je v zadnji izdaji revije »NOVICE  IZPOD STOLA« spet napisal , da je v sklepu o usklajenosti prostorskega dela družbenega plana občine upoštevana tudi ureditev rekreacijskih površin v Završnici.

Direktorica občinske uprave ga. Resmanova piše v »NOVICAH IZPOD STOLA«, da so na srečanju s predstavniki občine Bistrica v Rožu ugotovili, da je »dolina pod Mačevsko planino skoraj zrcalna podoba Završnice« ( torej vode, potoka  op.p ).  Navedba bi bila pravilna:  »doline Zavrh.« V drugem prispevku pa je napisala, da je v programu investicij do leta 2015 predvidena » izdelava projektov za ureditev Završnice«. Zato jo vprašujem, če je prepričana, da so ti sklepi res tudi veljavni?

» S Potoške planine so se konjeniki spustili v Završnico…« piše v » NOVICAH« in v nadaljevanju popravi » v dolino Završnice«.

Dopisnik Kolesarskega kluba je zapisal : »…to pa je promoviranje Završnice« ( to pa res ni  pomembno poslanstvo  op. p. ) V članku so še drugi zbegani pojmi in podnapis pod sliko     ».. dirka v Završnici.«, vode pa nikjer ni videti.

Za prijatelje je Danilo pripravil ob svoji petdesetletnici  piknik. Povabil je tudi mene in obljubil, da mi bo dal tudi vabilo. Povedal je, da bo piknik v Završnici, v šotoru in da tako piše  na vabilu. Dejal sem mu, če v vabilu res tako piše, bom prišel na piknik Zavrh v potapljaški opremi, ker hočem biti »zraven«. Zato mi ni dal vabila. Imeli smo se pa lepo, kar na suhem…

Pred kratkim so bili izobešeni letaki  »… tekmovanje v krosu  v Završnici », bolj prav in po slovensko bi bilo:


TEK  V  NARAVI  -   Z A V R H A M
 


Na povratku z gobarjenja, sva si s prijateljem ogledala to tekmovanje. Prijetno me je presenetila množica otrok in staršev. Navdušeni tekmovalci so po prihodu  v cilj popadali po tleh, zasopli in izmučeni, vendar veseli. Pravo tekmovalno vzdušje  je bilo tam in to mladim ostane v spominu. Prisotnost staršev in športnih delavcev utrdi mladim samozavest. Pohvalno je sodelovanje šole in TVD Partizan in končno je nastopil tudi nekdanji tekmovalec in  športni profesor Maks v vlogi voditelja in tako dal mladim dober zgled.

Predsednik  TVD Partizan  g.Dolar Ciril je izgledal tudi zadovoljen  nad prijetnim vzdušjem in potekom tekmovanja. Sodelavce je razporedil na delo, sam pa je zadovoljno brke vihal.

Tako je bilo v moji mladosti. Tudi takrat so starši in vodniki poskrbeli za mlade, za otroke. Še danes imam lepe spomine na dogodke in na vzornike.

Takrat so bili težki časi. Na črnem trgu je bil sladkor po 100 dinarjev, delavska urna postavka je bila v povprečju 15 dinarjev. Čaj pa smo izmučeni tekmovalci vedno dobili, zmagovalci pa verodostojne diplome.

Tokrat čaja na cilju niso delili. Kakšne so bile diplome ne vem. Diplome omenjam zato, ker se je zgodilo na »vaških tekmah« v smučanju v Kranjski Gori prav to, da so otroci dobili diplome, ki bi se jim lahko reklo »prazen papir«. To vrže temno senco na  tiste, ki pripravijo in tekmovanje vodijo pa naj reče kdo kar hoče ali drugače povedano, v primerjavi, da je odgovorni počel »kot  slon v trgovini s porcelanom«. Torej g. predsednik nisem edini, ki ga ta rek prizadene. Kakšen »slon« podira tudi tisto, kar ni sam naredil.  Morda ljudje koga tudi nepremišljeno obdolžijo ali pa ne vedo, kaj delajo.

 

» VESELI DNEVI v ŽIROVNICI »

 

Prav vesel sem, da se je moj predlog za to ime tako lepo »prijel«. Za ta moj spis bom uporabil še delovni naslov:

                    MANIFESTACIJA  VESELJA  v  ŽIROVNICI     
       

 

 

 

 

 V šotoru…

 

 Množična udeležba domačinov, v soboto in nedeljo, to dokazuje. Pripravljen program je razgibal navzoče in jih zadržal v prešernem razpoloženju.  Občina Žirovnica vsako leto to prireditev denarno podpre in kar jo podpre, jo podpre premalo. To je umestna trditev in naj jo župan v bodoče skuša upoštevati.

Na žalost župan ni našel časa, da bi se o tem sam prepričal. Najbrž je poslal go. direktorico zato, da je bil nekdo od občinske uprave tam. Bila je precej osamljena, brez pozornosti. Njen izraz je bil zbegan, mogoče le nima posebno čiste vesti v odnosih do občanov. Sama že ve zakaj, ljudje pa tudi.

Prireditev je bila zelo dobro pripravljena. Delo je potekalo usklajeno. »Mladi« so postali zreli. Dati jim je treba možnost, da delajo in priložnost, da se uveljavijo.    

Na vso srečo je dovolj Boštjanov, Janezov, Markov, Tomažov in  prijetnih deklet, ki se prilagodijo strokovnemu vodenju predsednika in zato je ta prireditev iz leta v leto bolje izpeljana.

Z zadovoljstvom sem vse to opazoval. Prijaznih pozdravov in nasmeškov sem bil deležen kar nekaj, čeprav poznajo moje kritično oko.

Lani je bilo še nekaj »prepotentnih nastopačev«, ki jih je nekdo »odklopil«, le eden je v generalski uniformi paradiral še letos. Spregledal je celo svojega svetniškega kolega. Namesto, da bi ga pozdravil (vsaj njega) naju je gledai izpod čepice, kot pravijo Bohinjci: »… tele nova vrata«. Ker sva pred tem kritično, v dobrem ocenjevala prireditev, je svetnik presenečen potrdil moje mnenje.

Vsemu na rob naj dodam kritiko na počečkan list papirja, ki smo ga dobili kot neko vabilo na to prireditev. Tisti, ki ga je ustvaril naj se zamisli, ker je napenjal svojo pamet in se še vedno lahko razpoči, posebno v primeru, če bi še kdaj mu kdo zaupal tako delo. Zakaj gre v tem primeru ?

Nihče, še nikoli in nikjer še, se ni s slovenskim pravopisom tako butasto, nesramno in za nas Slovence žaljivo, poigral z razmetavanjem, zmešanih velikih in malih črk. To si edino lahko privošči »umetnik« na svoji sliki. To je navadna »skrpucalarija«, nevredna kritične obravnave. Pa vendar :

- TIM …  ni ne po angleško, ne po slovensko.
- dNEvi …  nevem kaj bi to bilo? Ogledalo tistega, ki je napisal.
- …3.- 9. september…preberemo: tretjega do devetega september
-  PeTeK, 3. 9.  -  SoBoTa, 4. 9. - …Zakaj je postavljena vejica?
-  N eDeLja  4. 9. 2004  -  brez vejice in napačen datum!
-  …tekmovanje v zabavnih igrah  - pravilno :  tekmovanja
-  v soboto… -  pravilno : V soboto…
-  VaBLjeNi na VeSeLe dneve v Žirovnico  !  Pravilno in dovolj, brez navlake bi bilo:                 Vabljeni v ŽIROVNICO!… ali …Vabljeni na VESELE DNEVE v ŽIROVNICO!  
-  Pomanjkljivo, ker ni naveden kraj dogajanja. Bilo je to »v Žirovnici« - nekdaj!

Kraj dogajanja nima še nekega veljavnega imena. Zato je potrebno ime določiti čimprej. Drznil si bom ponuditi svoj predlog javno, na tem mestu in sicer:


                KONJENIŠKI PROSTOR  (ob Cesarski cesti)  pod Breznico.

 

 

SO  LOVCI  RES  VARUHI  NARAVE ?

Kraj dogajanja : Lovska koča pod Stolom.

Okoli koče je odložena različna plastika.

Par korakov pod kočo, je bila nekdaj jama, polna smeti. Potem jo je nekdo zasul. Zdaj prihajajo smeti na površje in veter to raznaša na vse strani in v dolino se valijo železni obroči, steklenice, konzerve, baterije, plastika in drugo, sto ali več metrov daleč. Vse to sem lepo fotografiral, a za objavo ni zanimivo, ker slika ne pokaže tistega, kar ljubitelji narave opazimo na kraju samem.

V lovišču LD Stol je veliko lovskih naprav. To so krmišča, stojišča (štanti), solnice in klopce, mogoče še kaj. Pred leti je bilo prav prijetno posedati na kakšni klopci, tudi na stojišče sem se kdaj povzpel, a me je škripanje motilo.

Zdaj opažam, da so stojišča ponekod obnovljena in me silno moti, ker nimajo pravih razmerij in nemogoče oblike, neokusen videz. Plastika štrli izpod strehe, razne obloge in tapeciranje s plastiko ni primerno za v gozd. Ostanki starih naprav so ostali na mestu, razmetani v okolici.

Nekdo bi moral potrkati na zavest lovcev, ki so v glavnem vedno prisotni pri očiščevalnih akcijah. Če tega ne vedo vsi, vodja nadzora bi moral vedeti za to in dolžan je tudi  poskrbeti, da se to ne bo več dogajalo.

Kar se pa tiče stila same gradnje, bi dejal, da bi bilo, v svrho rešitve nujno, tudi lovcem predpisati obvezno priglasitev del in izvedbo v pravem razmerju. Nesprejemljivo je obsekati smreko do stojišča in potem zgraditi »zaboj za drva z dvignjenim pokrovom«. Lestve so pa sploh neokusne in nevarne. Nekdaj so imeli odgovorni boljši okus. Ne dvomim, da ne bi imeli lovci v svojih vrstah bolj sposobnega mojstra.

Varstvo narave je širok pojm, ne samo lov.

 

P O S A D I M O  L I P O  v  V R B I !

Zamudili smo priložnost ob dvestoti obletnici rojstva dr. Franceta Prešerna in zdaj ponujam ponovno predlog, da posadimo oziroma, da vaščani Vrbe posadijo na mestu zdajšnje, obnemogle lipe drugo, simbolno v spomin na pristop Slovenije v evropsko skupnost.

Zdajšnja lipa ne predstavlja ničesar več. To je bolnik in predstavlja le slab okus g. Knifica  iz ZVKD v Kranju. » Ozdraviti » je ne more ne g. Knific, ne »dohtarji« iz Volčjega potoka, ne občinski denar, ki se zapravlja.  

REŠUJMO   T E H N I Č N O  D E D I Š Č I N O

Ob parkirnem prostoru nekdanje gostilne »Pod Stolom« v Mostah stoji,odkar pomnim, železen električni drog. Je zanimiva izvedba in ima častitljivo starost. Škoda bi ga bilo odstraniti, ker v našem kraju, v sklopu elektrarn pomeni starinski predmet.

Toliko v razmislek, dokler je še čas… Paziti je treba, da nas kdo ne bo prehitel.

 

O d m e v    n a    i z z i v     g. Resmanove v »NOVICAH izpod Stola«:

…v  raztrgano  jadro se veter ne more opreti !