» N O V I    V A L »

             P o d s t o l o v s k e

 

 

                   N O V I C E

 

 List 8                             Ureja :  Pavel  Bešter                                                                   7. 7. 2005      

 

     M O R A L A ,  KAJ JE TO ?

       M O R A L A ,  KJE SI ? 

       M O R A L A ,    KAJ  NAJ  BI  TO  SPLOH  BILO ?

  

Kaj piše neki B….. ?  Je laž ?  Ali pa je vse res…?

Do danes še nihče od svetnikov na seji  OS v občini Žirovnica ni županu g. Pfajfarju postavil vprašanja o tem.  Kakor noji tiščijo glave .  …

To ni samo nemoralno, ampak je nenormalno.  Pametni ljudje se nenormalno ne obnašajo, ker jih za  delo , ki so ga prevzeli prostovoljno ali ne, zavezujeta  morala in poštenje.

Župan, če sodim po dejanjih, se tudi ne zaveda, da je pa  moralno močno odgovoren  vsaj svojim volivcem, če občane zanemarimo.
Dejstvo je, »da zoper župane in občinske svetnike, ki neodgovorno upravljajo občino, ni sankcijskega instrumenta.( DELO  22. 4. 2005 ) Župani so zaščiteni kot medvedi.«

Župan ne čuti moralne obveznosti, da bi se vprašal, kakšna je morala v občini, pri ljudeh in posebej pri tistih, ki delajo v organih lokalne skupnosti.
Zaradi nezanimanja sam izzove dejanja  odpora proti občinskim oblastnikom, kot je za primer to moje pisanje. To pa je že delček morale.

Zgovoren dokaz, da je politična morala v naši občini  na zelo nizki ravni, je primer izobešanja zastav ob prazničnih dnevih in na sami občinski hiši.

Po izjavi g. Resmanove, je lansko leto, za ceno 400 000 SIT, občinska uprava postavila pred občinsko hišo tri drogove za zastave.  Na njih so visele zastave, v nepravilnem redu, v nasprotju z zakonom.  Pred dnevi so le napako ugotovili sami in to popravili in se tako izognili po zakonu predpisani visoki kazni. Mogoče so pa kaznovani bili? To je pač dokaz visoke strokovnosti in sposobnosti upravnih delavcev na naši Občini.

Še en dokaz za to je, da so zastave  na dan žalovanja visele na vrhu drogov, ker so le ti naročeni ali izdelani bili tako, da  zastav na pol droga spustiti ni bilo možno, zaradi tehnične napake pri načrtu za drogove.  Menda je to zdaj popravljeno, verjetno spet na občinske stroške, ne da bi za to na odgovornost poklicali načrtovalca. Izvedba sama je tako zapletena, z neko pogruntavščino »na  pant«, da mora občinska uprava najeti dva komunalna delavca, da zastavo namestita ali zamenjata. Drogovi so neprimerni za javno uporabo zaradi navpičnega obešanja zastav, ker prav slovenska zastava ni primerna  za tak način obešanja, ker v tem primeru državni grb »leži«.
Zdi se, da so po predelavi drogov, zdaj ti vrtljivi in dovoljujejo, da se zmečkane zastave še prekrivajo. Strokovnost, neprecenljive vrednosti? Posledice so vse na ramenih davkoplačevalcev, odgovorni na  Občini pa nam kažejo zobe…  saj smo res neumni.

Je tudi tu prisotna  (ne)m o r a l a ?

Seveda ! Ker pred drugačno odgovornost  občinskih oblastnikov ni mogoče poklicati.
                Moralna odgovornost jih zavezuje, da ne zapravljajo občinskega denarja po
                nepotrebnem !!! Nekdo mora biti, za ta primer, poklican na odgovornost.

 

Rešitev je preprosta. V zemljo zakopljemo, lahko tudi z betonom zalijemo, primerne cevi ( tako je na prireditvenem prostoru Zavrham že dolga leta ) v željeni poševnini in vanje po potrebi vstavljamo drogove za zastave. Tudi grob navoj se da uporabiti za stabilnost in za privijanje pokrovčka. Tako vsaka  »baba« lahko namesti ali zamenja zastavo, brez nepotrebnih stroškov najemanja komunalnih delavcev.

Cevi, ki prazne štrlijo iz zemlje niso  primerne niti lepo ne izgledajo. ( Pri Prešernovem spomeniku v Vrbi, pri spomeniku v Mostah )

Na občinski hiši je že od nekdaj nosilec za zastavo in zdaj več ne služi namenu. 
Moje mnenje je, da bi bilo prav preprosto in lepo, če bi bila tam stalno obešena občinska zastava, druge zastave pa bi obešali ob slovesnih in prazničnih dogodkih, na drugačen način, kot poudarek dogodku.  Zastava EU v naši majhni občini prav gotovo ne izraža navdušenja  ljudi, čeprav vemo, da nam kaj drugega ne preostaja.
Tu nas prav gotovo  m o r a l a  še nič ne obvezuje.

Poseben problem je z zastavami pred cerkvijo, v cerkvi, na pokopališču. Neprimerno se mi zdi, da je zastava naslonjena na cerkveni zid. Nujno je treba urediti prostor in režim rokovanja z zastavami pri obredih.
To nas  m o r a l a  zavezuje.

Zakaj v praznikih na hišah ne visijo zastave ?

Je temu vzrok  m o r a l a ?    Vsekakor.

Nad tem bi se župan moral globoko zamisliti. To je odraz  m o r a l e   pri ljudeh.

Za 1. maj je lepo visela zastava na  Domu gasilcev v Zabreznici, verjetno  v znak zahvale, ker so prav takrat dobili novo vozilo in na gostilni Ozvald. Od Most do Rodin so zastave visele le na sedmih hišah. Pri domu TVD Partizan je bila zastava na stopniščni ograji, kot bi se sušilo perilo. Na Zdravstvenem domu je bilo stojalo tudi prazno. Nad vhodom v pisarno Turističnega društva Žirovnica visi samo napis, zastave ni bilo še nikoli. TD je nekdaj imelo svojo zastavo.  Tako sami zapravljamo ugled občine in tako se tudi
m o r a l a  odraža.

Na »Dan državnosti« je viselo nekaj zastav, tudi na ZD. Ta je bila že drugi dan sneta in na »spominski dan« naše občine, ni bilo nikjer  zastav. Kakšna je to m o r a l a.

Morala ljudi se odraža tudi z udeležbo občanov na slavnostnih prireditvah v občini.
Ta je na splošno slaba.  Nazoren primer  m o r a l n e  odgovornosti, pravzaprav neodgovornosti je dejstvo, da je na večini prireditev župan osamljen v prvi vrsti. Redko se zgodi,da so navzoči svetniki ali predstavniki prirediteljev ob njem. Iz tega je mogoče sklepati, kakšna je  m o r a l a  v občini, na upravi, v občinskem svetu in nasploh pri ljudeh.
Skoraj bi lahko rekli, da se svetniki župana izogibajo. Po tem lahko sodimo kakšna je inteligenca svetnikov. Če bi bila  m o r a l a   med občinskimi oblastniki dobra in inteligenca na ustrezni ravni, bi kot prvi, svetniki ob vsaki priliki spremljali župana, sedeli zraven župana na častnem mestu ( pa ne zaradi osebe Franca Pfajfarja ) in tako inteligentno poskrbeli vsaj navidezno, za ugled občine.
Najbolj očitno se je zgodilo, na tako hvaljeni pustni prireditvi na Konjeniškem prostoru, kjer bi županu, zaradi navzočnosti kot gledalcu, pripadalo častno mesto in pozornost prirediteljev. Zaradi obiskovalcev in gostov, zaradi nas občanov. Prireditev so pripravili in izvedli svetniki političnega društva NLŽ in si ne morejo šteti v čast, da je župan, verjetno užaljen, na tiho zapustil prizorišče. Pod vprašaj postavimo 
m o r a l n o
  odgovornost za ugled občine in njenih občanov.

Kakšna  m o r a l a  je »gor držala« svetnike, da so na seji občinskega sveta »vrgli« letošnji občinski proračun in ga kasneje, brez večjih popravkov potrdili. Pričakovali smo tehtne pripombe pa jih ni bilo. Pravilno je razmišljal župan, da je bilo to samo prikazovanje politične moči, koristi pa nobene.

To ni nemoralno, je pa nenormalno. to je takoimenovano Szizifovo delo.

Zato župan uspešno vodi seje …….in seje, seje, seje.  Kaj ?  Sadov njegovega dela ni…

V uradniškem jeziku bi se reklo temu, da župan z občinsko upravo opravlja samo tekoče posle. Vsi občinski politikanti bi morali to vedeti, ker so soodgovorni, čeprav niso svetniki. Župan naj me kar popravi, če misli, da  se motim. Ne poznam enega samega primera, da bi župan dal dobro idejo in jo uresničil, v vsej njegovi karieri. Niti ne sprejme ideje drugih, ker se ni pripravljen spopadati s problemi, ki pri delu nastanejo. Za njega je vsak predlog ali pripomba na hitro »mnenje posameznika«. Kakšna je to  m o r a l a ?  Iz tega pa zagotovo izhaja 
m o r a l n a
  odgovornost.

Županove pomočnice   naj bi bile zaposlene delavke občinske uprave. Župan mi še ni odgovoril na vprašanje, kdo na Občini odloča in seveda tudi potem odgovarja. Zgoraj omenjeni naziv jasno pove, da pomočnice ne odgovarjajo za odločitve Občine. Iz tega sledi, da župan odloča in je zato tudi za vse odgovoren. 
Ker so župani zaščiteni kot medvedje, je težko reči kakšno imajo odgovornost.

Če odmislimo vse drugo,  M O R A L N A   O D G O V O R N O S T   pa ostaja.

Začnem pri najbolj sveži županovi izjavi. Na zadnji seji OS  je poročal svetnikom o problemih ponikovalnic v Smokuču in  kot rešitev navedel možnost priključitve na radovljiško kanalizacijo.
Kot župan in gradbeni strokovnjak je naročil in sprejel načrt. Znano je bilo, da je to poiskusni primer in tega poiskusnega zajčka je nakrmila žirovniška občina, zdaj pa hira  in odpoveduje. Nadzoroval je gradnjo. Zdaj ugotavlja, da je rešitev priključek na radovljiško kanalizacijo. Kakšna genijalna ideja ?
Kje je v tem primeru m o r a l n a  odgovornost vseh sodelujočih pri odločitvah ?
 

Preberite članek v » GLASU« 5. julija 2005  »Čistilna ne deluje«  v katerem je g. Lužnikova podala  razlago o »strokovnih » odločitvah za gradnjo čistilne naprave v Smokuču, spretno pa prikriva  imena tistih, ki »so se odločali«. Poimensko bi morala navesti te bedake, da bi volilci vedeli, kdo izkorišča naše zaupanje in koga zadene  m o r  a l n a  odgovornost, da bi jim v bodoče  odvzeli možnost odločanja in s tem nepotrebno zapravljanje občinskega denarja. Lužnikova bi bila dolžna povedat, da je ta zgrešena naložba stala Občino in davkoplačevalce toliko miljonov.To bi bil pravilen odnos do javnih informacij in obenem  m o r a l n a poteza  delavke občinske uprave. Upam trditi, da bi za ta denar zgradili več tisoč metrov kanalizacijskega voda proti Savi, kamor bi voda odtekala naravno, na zbirno mesto iz cele občine in tam zgraditi čistilno napravo za celotno občino. To je možna rešitev, je najboljša in najcenejša.

Direktorici Resmanovi sem podal v priliki razgrnitve načrtov za kanalizacijo nekaj pripomb le osebno in svetoval, da naj mi da predlogo in bom to v pismeni obliki storil. Doživel sem samo špotljiv nasmeh. Spominjam se, da je bila zarisana kanalizacija za novi Breg po cesti, to je po najvišjem terenu in da je bila lipa v Vrbi v »trikotniku« predvidene kanalizacije, se pa že sedaj suši. Kaj bi bilo s tem narobe, mogoče le to, da bi g. Resmanovi »krona z glave padla«. Tako so včasih rekli.

 

Gospod  Franc Pfajfar, inženir gradbeništva
gospa  Marija Lužnik , inženir gradbeništva
gospa  Bernarda Resman, dipl. ekonomist        osebno vas pozivam,      

da v medsebojnem  razgovoru ugotovimo,  kdo ima prav. S tem bi občanom dokazali vsak svojo 
m o r a l n o
  držo pri tistem, kar govorimo in delamo.           

Menim, da  od vseh treh navedenih je to   m o r a l n a  dolžnost, če ne že službena.

Iz  leta 1998  je znana moja ideja in  na karti narisana, da je možno kanalizacijo s pravilno izvedbo speljati do Brega  za celotno občino in zgraditi svojo čistilno napravo. Ta možnost je bila izmed štirih predstavljenih možnosti priporočena od načrtovalke in že na občinskem svetu sprejeta. Župan zdaj spreminja odločitve OS. Škoda je uporabiti teren, katerega je izbral in potrdil župan – Ravni – ker je ob Savi več prostora, ki za drugo ni uporaben. Ravni, zaraščen pašnik, ob ostrem zavoju ceste v Piškovco, je prikladen prostor za kakšno turistično dejavnost, ne pa za čistilno napravo, ki bo vasi Breg in igrišču Golf lahko bolj smrdela, kot če bi bila nižje, ob Savi, na  prepihu.    

Župan je prepričan, da nas Radovljičani komaj čakajo, da jim napeljemo našo kanalizacijo, da  bodo  »fajn« služili, jaz pa ne. Županu ne verjamem, odkar je dejal, da je ena izmed možnosti za rešitev problema kanalizacije v naši občini, da jo speljemo na čistilno napravo na Javornik. To je  m o r a l n o  sporna izjava župana.

Še ena genijalna ideja  g. Knifica iz  ZVKD v Kranju, ki jo je iznesel g. Kose'lj Anton iz Vrbe in jo podpira menda tudi župan, je povezana z radovljiško občino tako, da  naj bi obvoznico Vrbe zgradili mimo Studenčič, pod avtocesto, na zdajšnjo glavno cesto. Ta ideja ne bo nikoli uresničena.  M o r a l n o odgovornost do prebivalcev Vrbe nosijo zagovorniki, ker s tem zavlačujejo pametno rešitev, ki jo bodo izbrali in sprejeli samo vaščani Vrbe, brez Koselja. Obiskovalce je treba pritegniti, ne pa odbiti !

Vaščani Vrbe upravičeno pričakujejo korist od »VRBE« ne pa osamitev. Treba je podpreti, da bodo lahko svoje premoženje koristneje uporabili in posamezniki od tega lažje in bolje živeli. Kmetom naj se dovoli prestaviti dejavnost na polje, vaško jedro bo tako postalo bolj zanimivo za turizem, pod pogojem, da bo lahko dostopno.

Občina nima gospodarske politike, ne kmetijske, ne turistične… Ima pa slabo stanovanjsko politiko in politiko urejanja prostora. Zaposleni v občinski upravi morda niso odgovorni, občinski svetniki in drugi občinski oblastniki tudi ne. Za to župana ne more nihče poklicati na odgovornost, nosi pa nesporno stoodstotno m o r a l n o  odgovornost  zato, ker  Občina dela brez jasnega pogleda v prihodnost.

Imam občutek, da je politika urejanja prostora na nek, meni neznan način, močno odvisna od  »dobre volje« občinskega svetnika g. Joža Resmana. Na seji občinskega sveta sem slišal njegovo izjavo, da so predlog na ministrstvo, ki naj bi vseboval vse predloge z željami občanov, že na Občini  »pr'prav'l«. To razumem, da so že na Občini ali pa prav on, odločili in izvrgli, kar jim ni bilo všeč. Po kakšni dolžnosti prav on, po strokovni sposobnosti on  za to že ni primeren.

Nazoren  primer je » Konjeniški prostor « pod Breznico. Na slovesnem odpiranju so bili navzoči občinski oblastniki s figo v žepu in med njimi gospod Resman. Še nikoli ni dokazal, da je dal pozitivno mnenje v predlogu ministrstvu, da se ta prostor uredi z dokumentacijo, da se po potrebi razširi in zgradijo potrebni objekti. Če je kdo, so to prav gotovo ti oblastniki, ki so bili prisotni, poklicani, da podajo predlog pristojnemu organu  pri vladi RS z zahtevo, da med izrazom  »konjeništvo« in  »konjereja« ni take razlike, kakor je  zdaj uzakonjeno in da naj bi se to v korist podeželja in seveda našega primera spremenilo, oziroma izenačilo v zakonu. To bi bila m o r a l n a  poteza, v korist kraja in ljudi. Zadeva ostaja pri vprašanju  m o r a l n e  odgovornosti navzočih oblastnikov, če imajo kaj vesti in dejstvo, da je namensko podobna gradnja v bližini bila vnesena v predlog ministrstvu.

 » Konjeniški prostor » je  posrečena ideja, ljudje smo jo sprejeli in prav je tako !

Župan bi se  moral odločiti, kakšna bo kmetijska politika  Občine. Hrane ne primanjkuje, pridelovanje na tako razdrobljenem zemljišču, kot je pri nas, ni cenovno uspešno, zato tudi ni zanimivo za mlade gospodarje. V nasprotnem  pa s svojo prisotnostjo ne bi smel podpirati pojave »sumljivih tvorb« po našem polju. Lastniki imajo pravico razpolagati s svojo lastnino pametno, gospodarno, v skladu s smernicami občinske gospodarske politike. Če pa te  Občina nima, naj  s svojim premoženjem, v tem primeru s poljem počno tisto, kar jim veleva zdrava kmečka pamet in brez  m o r a l n e  odgovornosti in drugačnih ukrepov. 

Škoda, ker čas v prazno teče.  Spet bom ponovil mojo trditev, da ni samo župan za to kriv, ker je odgovoren, sokrivi so vsi občinski oblastniki, ker se to dogaja tu, nam na očeh. Ali ne vidijo ali namenoma žamižijo pred dejstvi ? To in za kaj je tako, vedo le sami. Nesporno pa nosijo m o r a l n o  odgovornost zato, ker ne vidijo, ne ukrepajo po dolžnosti, oblasti pa nočejo prepustiti drugim.

Posamezniki se izmikajo brezplodnim razpravam na sejah organov Občine, pametni pa kar odstopijo takoj, ko se jim ponudi prava priložnost.

»Ta  pamet'n  odneha »  pravi star pregovor.

Tega bi se moral zavedati gospod občinski svetnik, kulturnik, pevec, zborovodja, kronist, predsednik DESUSA, odbornik tu in tam, predsednik Turističnega društva 

Žirovnica in najbrž še kaj…  gospod  Franc Legat

Pred leti smo na  občnem zboru zaupali delo z upravljanjem  Turističnega društva predsedniku , ker si je zato sam prizadeval in je tudi zadovoljen to delo prevzel. 
S tem si je naložil tudi  m o r a l n o  odgovornost.

Takrat je prisotni župan pokazal  svojo  m o r a l n o  držo, v vsem podprl g. Legata  in  TD je od Občine dobilo  3 milj. SIT.

S tem denarjem je predsednik Legat uredil pisarno, pripravil slovesno odpiranje in nič več…Ni uredil članstva, ni sklical seje izvoljenih organov društva. V »prijateljski kuhinji« na  občnem zboru je dosegel, da smo bili predlagani za delo v upravnem, oziroma  nadzornem odboru TD »pristali« v disciplinski komisiji. S tem nam je bilo onemogočeno vsako delo v društvu. M o r a l n a   drža  to zahteva. Kako naj bi ukrepali v slučaju potrebe. Prijateljsko! Ne, sploh ne!  Zdaj se je pokazale potreba in če razmer v TD ne bo uredil
g. Legat sam, jih bomo morali drugi. Težko bo, ker z delovanjem društva nismo seznanjeni, kako »čisti« so računi pa še manj. Zdajšnji predsednik bi moral razčistiti račune še za nazaj, ko je TD poslovalo samo z bančno knjižico, brez zakonsko obveznega tekočega računa. Znano je dejstvo, da se je v tem času znesek na tekočem računu TD zmanjšal za 1,1 milj. SIT, naloge pa naj bi podpisoval prejšnji predsednik g. Ludvik Avguštin. 

TD Žirovnica ni nikjer čutiti. Za  g. Legata je bilo vedno nekaj sporno, nekaj je manjkalo. Zdaj je imel vse; predsedniško dolžnost, pisarno, člane, premoženje, ki se da tržiti, denar in ni v naši prelepi in znameniti okolici znal narediti nič.

Čas je g. Legat, da spregledaš, da nehaš zavajati sebe in druge o nenadomestljivi sposobnosti, da snameš še napis pri bivši turistični pisarni, ker zdaj je turistična pisarna na pravem mestu, čemur si prav ti nasprotoval in odnehaš. Sicer te bodo tvoji somišljeniki predlagali še za častnega občana.

Kot občan in posebno še občinski svetnik, si najmanj  m o r a l n o  odgovoren, da zadeve spraviš v pravi in pregleden red. TD v občini mora delovati z občani in za občane, ne pa v zaprtem krogu zapravljati denar, ki so ga drugi ustvarili.
Kraj nima uporabnega turistično propagandnega gradiva, le sramotno, grdo tablo pred gostilno Ozvald. Iz blagajne TD pa naj bi odtekal denar prav v te namene.

Sporna je tudi  m o r a l a  predsednika  TD, ker se je v njegovi prisotnosti na lanskem  »Markovem smnu« prodajal domač borovničevec, sporne kvalitete in na les računalniško izrisane panjske končnice, kljub temu, da so na bližnji stojnici bile naprodaj ročno narisane. »Borovničevec« iz ekstrata ni borovničevec in ne sodi v prodajo na » Markov smn«.

Kakšna je  m o r a l a   s prevarami služiti denar in komu škodi nemorala. Opeharjenih obiskovalcev v kraj ne bo več. Ali je to naš namen in taki ljudje naj Turistično društvo »gor držijo«.

Pred leti je g.Legat vodil zaščitna dela pri zemeljski luknji pod Žičico v Mostah, zaradi zaščite pred divjim izkopavanjem. Mojstri so postavili zaščitno mrežo na napačno luknjo v bližini. Župan Pfajfar je odobril sredstva in to jalovo delo je stalo občinski proračun 400.000 SIT. G. Legat pa kot minister Gregor, molči. Zdaj je vlomljeno že v to mrežo in še ta luknja preiskana. Prava luknja je še vedno odprta. Takih in podobnih je Zavrham še nekaj in upam, da ne bo Legatu nasedel  noben župan več.
Kje je  m o r a l a  g. Legat in župan, kaj šele neodgovorno početje.

V letu 1998 sem sodeloval v delovni skupini za pripravo programa za razvoj turizma v občini in za takratno Krajevno skupnost Žirovnica, zapisal obširno svoje ugotovitve in moj pogled na možnosti turističnega razvoja sedanje žirovniške občine.

S tem sem seznanil več občanov, g Legata in kasneje direktorico občinske uprave go. Resmanovo. Do danes nisem slišal, da bi komu, ki se zdaj ubada s sestavo programov, ga. Resmanova to ponudila v uporabo. Zakaj tako ozko gledanje. To je tudi neke vrste  m o r a l a , da ne rečem nemorala v odnosu do tistih, ki se danes mučijo z izdelavo programov, niso pa jim dana, v pogled in uporabo, vsa dosedanja gradiva, dobra ali slaba je prav vseeno. Resmanova je bila tudi pri odpiranju turistične pisarne prisotna in je ne more nič odvezati od  m o r a l n e  odgovornosti.

V zadnjih štirinajstih dneh je v okolici, zaradi požiganja stiropora pri gradnji poleg Zdravstvenega doma, večkrat močno smrdelo. Včasih sam gospodar zakuri ogenj pod okni svojim gostom, ki tu prenočujejo in smrdeč dim se vali v okolici. Je to izvirni turistični prijem?

O tem sem prvič obvestil župana, nato še večkrat direktorico go. Resmanovo in se je odzvala kakor, da se je nič ne tiče in me napotila , da prijavim  to inšpekciji. Zakaj jaz, oni so za to plačani, da skrbijo za red v občini, jaz sem dolžan samo obvestiti odgovorne. In to sem tudi storil !  To je tudi neka  m o r a l a , odgovorno ravnanje v odnosih do turistov, je tudi m o r a l a .

 

K A K O   M E   J E   Ž U P A N  » N A M A R' N     N A B A S O U «

Pred dnevi so se pred blokom pri ZD zbrali TV monterji, telefonisti, električarji…
Pomislil sem, da bi se župan lahko z njimi dogovoril, da bi speljali vod, ki zdaj visi čez cesto in je bil že večkrat poškodovan, v zemljo. V telefonskem pogovoru mi je dejal, da je občina izdala soglasje za priključek po zraku pod pogojem, ko se bo gradil pločnik, bo investitor vkopal vod v zemljo in to na svoje stroške. Nato so na dvorišče položili asfalt in ob zgradbi zgradili stopnice. Takrat se mi je posvetilo, kako me je z uradniško spretnostjo župan prepričal, da sem mu v prvem trenutku celo verjel. Kadar bomo gradili pločnik, upam,da ne bomo imeli več Pfajfarja za župana, da bi nam nov asfalt razkopaval. Investitorja  zagotovo ne bo več, ker bo stanovanja prodal in ubogi lastniki bodo sami plačevali, ker me je župan prav gotovo »nabasou«z lažjo.

Kje je tu županova  m o r a l a ?

 

Kdo bo zaustavil  županove  konje ?

Vsi, ki to možnost imate, vam je to     m o r a l n a    d o l ž n o s t !
To je potrebno nemudoma storiti.

V časopisu  »Delo» je objavljen članek, v katerem piše novinar, da sta župan Občine Radovljica g. Stušek  in župan Občine Žirovnica g. Pfajfar   dne 6.7.2005 podpisala pismo o nameri, ki bo podlaga za sklenitev pogodbe o priključitvi  kanalizacije odpadnih voda iz občine Žirovnica, na 1,1 miljarde tolarjev vredno čistilno napravo v Radovljici. G. Stušek je zelo vesel, ker to pismo določa tudi temelje za določitev cene zbiranja odpadne vode, ker ima naprava možnost za priklop okrog 3000 enot  iz občine Žirovnica. Odkod ta podatek, če je naš župan Pfajfar istočasno poudaril, da so zadnje študije pokazale, da je del omrežja smiselno priključiti v Radovljico, »ostalo pa bo še vedno spadalo pod jeseniško« (navedba iz »Dela« ). 

Pismo o nameri sta podpisala stara politična zanesenjaka, ki stremita za tem, da sta večkrat v časopisu. Pri tem je zanimivo to, da se hodi z županom Stuškom dogovarjat Anton Koselj iz Vrbe o obvoznici Vrbe, ki naj bi potekala mimo Studenčic v radovljiški občini, župan Pfajfar pa o kanalizaciji in čistilni napravi v radovljiški občini. Župan radovljiške občine se seveda lahko samo zadovoljno smehlja, ker bo njegova pomembnost spet v časopisu.

Župana Pfajfarja moram opozoriti na dejstvo, da Radovljičani prav gotovo še niso pozabili navijanja cen za odvoz njihovih smeti na odlagališče na Malo Mežaklo.   Zdaj pa bi jim mi dali neusahljiv vir dohodka – »sisek« za molžo, ki se ne bo nikdar osušil. V tem primeru nastopa kot strokovnjak najslabše vrste in na žalost je še študiran gradbenik, kar je sploh pomemben vzrok za presojo strokovne sposobnosti.

Kakšna je to  m o r a l a  ?

G. Koselju , Zajčovmu Toniju, iz Vrbe povem v razmislek, da Občina Radovljica nikoli ne bo zgradila obvoznice Vrbe in da njegovo mnenje ni mnenje Vrbnanov. O tem več še kdaj drugič, kar sem obljubil že v prejšnji številki.

Več uspeha bi g. Koselj imel, če bi prestavil oznako meje občine Radovljica izpod Vrbe v Ratibovc (pred Potoki), nasproti oznake jeseniške občine in s tem bi še našemu županu olajšal delo in prihranil skrbi, ki ga mučijo, odkar je župan. Šest let obstoja že občina in to nikjer ni označeno. To je najbrž že primer za Gwinessovo knjigo. Sramota brez primere. Župana g. Pfajfarja pa še sram ni nič. Je to znak inteligence, izobrazbe ali človekove narave. Vse je lepo in prav in vem, da se mi v to vtikati ne bi bilo treba. Nič me ne bi brigalo, ker je pa on župan, povem odkrito in naglas, da takega župana ne zaslužimo in tudi ga ne maramo.  

O svoji moralni drži in moralni odgovornosti naj presodi sam in takoj ukrepa ! ! !

 

N A M E R N O  U N I Č E V A N J E  K U L T U R N E   D E D I Š Č I N E 

ali kaj je to ?

Vhodna vrata na zgradbah kulturne dediščine so nedotakljiv predmet v takem smislu, da se jih ne sme spreminjati iz originala, najmanj pa načrtno uničevati. Vrtanje lukenj in vijačenje je že uničevanje prvotnega izgleda. Nameščanje karkoli pa je še neokusno povrhu. No in zato je že poskrbel  novoustanovljeni »Zavod za turizem in kulturo« s tem, ker je na vratih sedeža v Čopovi hiši nekdo privijačil naslovno tablo.
Povsem enako se je zgodilo na vhodnih vratih, še bolj starinskih, pri Domu upokojencev na Selu. Da se ne bi zgodilo še tretjič, ima namen preprečiti ta moj opozorilni zapis..

Nekaj  pač velja tudi  m o r a l a  tistemu,  ki se je drži.

 

M O R A L A   JE LAHKO DOBRA ALI SLABA…
                             ALI  JE NI…
                             ALI  JE  » NA PSU«, KOT JE V NAŠI OBČINI !

M O R A L A    JE  NA  VIŠKU, KADAR  USPEVAMO  ALI  ZMAGUJEMO.

M O R A L A    SE  DVIGNE,  KADAR  KAJ  DOBREGA  STORIŠ. 

 

I S K R I C A    M O R A L E

Na prvomajskem planinskem shodu v Zelenici sem bil prisoten le v mislih.
Sedel sem, na pobočju Begunjščice, na skrivenčeni korenini in dolgo, nepremično zrl v dolino. Povzpel sem se po poti, ki sem jo nekdaj načrtoval. Zdaj je izsekana.
Z daljnogledom sem opazoval vrvež planincev, starih in mladih, pred »Domom pri izviru Završnice«. Z malo grenkim priokusom, vendar ponosno, sem sprejemal vzdušje in podoživljal vse lepo, kar sem tam doživel. Užitek, da moja ideja živi, da moje delo ni bilo zaman, se ne more opisati. To se lahko le doživi…
Pred kočo so se lepo zabavali tudi tisti, ki mene ne marajo. Pa kaj bi tisto…

Ta zgodba mi je in mi in upam, da mi bo še dolgo    m o r a l o   » gor držala ».