B O D I C E

11. Križišče v Mostah

10. - Heroj t...

9.  - Zakaj pišemo drugače?

8.  - »Svoboda zlata nič več ni na obzorju…«

7. - K U L T U R N I K I  !     Zakaj izzivate kritiko sami?

6. - VINO v VRBI  -  bo kislo !

5.  - Naenkrat je vse ozelenelo ...

4.  - "ŽUPANOVA GREDICA" sam plevel!

3.  - "VETER ODKRIJE ŠE KAJ DRUGEGA, NE SAMO STREHE"

2.  - "GUSLAR"

1.  - "MOŽGANSKI MALOPOSESTNIK"