Select Page

ČEBELARSKI   PARK

 


Prebrali boste priložene dopise na ministrstvo o našem mnenju za gradnjo čebeljega parka. Polda se zvija in izmotava na vse načine, da bi zakril krivdo za zapravljen denar davkoplačevalcev, namreč njegova ideja ja klavrno propadla. Če bi že ČB bil potreben, bi moral biti zgrajen do proslave po proglasitvi svetovnega dneva čebel. Zdaj ni pomena za to gradnjo in ga tudi ne bo. ČP nima nobene vsebine, razen fantazij nekih vrtnarjev, katerim je Polda nasedel. Ti nadebudneži naj njihove butaste ideje uresničujejo drugje, rožice pa lahko sadijo kar na svojem vrtu.

 

Ali bo kdo poklical Polda na odgovornost za zapravljen denar za njegovo butasto idejo? Dolžnost nadzornega odbora občine je to!

 

Iz informacij, ki prihajajo na dan pred volitvami, sem prišel do ideje, kar moram priznati listarjem kot podvig, da nakup zemljišča ni bil zgrešena poteza. Pametno bi bilo, da občina zemljišče še dokupi. Ta zemlja za kmetovanje nima posebne vrednosti, sadovnjak je uničen. Je pa to najbolj primeren prostor za uresničitev pametne ideje zdajšnje kandidatke za župana, ki pravi, da bi bilo treba v bodočnosti ustvariti središče občine, z vsemi potrebnimi objekti na enem mestu. Zgodovinski viri poročajo, da je ta prostor približno na sredini občine. Tam gradnja ne bi prav nič motila okolice, ker bi se navezala na naselje. Rondo je treba od cerkve primerno oddaljiti, cesto prestaviti proti jugu in urediti parkirna mesta, nekoč bi bilo pa tudi možno povečati pokopališče, pod cesto iz Zabreznice do rondoja ne dovoliti nobenih posegov v zemljišča. 
Zbrisati je treba Poldovo idejo za gradnjo pod občinsko hišo in ga pozvati na odgovornost za porabljen čas in denar.

 

Pameten župan bo tudi preimenoval občino, ker je že v preteklosti obstojala le

 

O B Č I N A B R E Z N I C A

 

Pavel Bešter