Select Page

DRUŠTVO  kulturnih  zanesenjakov
» PREŠERNOVI   ROJAKI »
Selo  10 a   4274  ŽIROVNICA

 

17.11. 2018Datum: 18. 1. 2018

 

M I N I S T R S T V O za K M E T I J S T V O

 

Gospod Dejan Židan

 

Zadeva : O p o z o r i l o – dodatno pojasnilo na dopis z dne 1. 6. 2017

 

Prilagam dopis g. Stevu Ščavničarju, predsedniku komisije, ki je na lokalni ravni odločala o kreditu za Čebelji park na Breznici in izreze iz časopisa GLAS. Vem, da on ne more dajati izjav o neki odločitvi, da se zadeva zdaj rešuje na državni ravni. Med razgovorom, sem pa posredno zvedel – spoznal, da komisija ni odločala na podlagi zdaj znanih, v pismu navedenih dejstev.

 

Kako samopašno se obnaša župan, dokazuje dejstvo, da v časopisu izjavlja, da se bo gradilo šele, ko bo država odobrila nepovratna sredstva pa je že zdaj odredil posek starih vrst sadnega drevja. Vrtnarji so posek že izvedli in tako oskrunili idiliko vasi, pri pogledu z vzhoda. S tem izsiljuje, ker grozi, da bo občina objekt zgradila, če tudi država tega ne bi podprla.

 

Za ureditev Vrbe se pa ne zmeni, čeprav je to najbolj znana in vredna blagovna znamka naše občine.

 

S spoštovanjem in lep pozdrav!

 

Pavel Bešter 
Predsednik