Select Page

R E P O R T A Ž A   iz   vasi   pod   Stolom

 

5.11. 2018»Lepo je biti župan v taki občini«, pravi Polda.
Komunalne službe so na Jesenicah, smeti vozijo na Mežaklo, odpadne vode odtekajo v Radovljico. Grobarji, vrtnarji, cestarji, vodovodarji, inšpektorji, policaji, smetarji prihajajo z Jesenic. Kaj delajo občinski uradniki; urejajo neuporabne občinske evidence, sestavljajo pomanjkljive občinske odloke, gradiva za seje OS, katerih vsebina nikogar ne zavezuje z osebno odgovornostjo, sestavljajo odgovore na vloge občanov. Teškoče imajo s tem, da se z vsebino podredijo županovim direktivam … in pišejo županove govore.

 

Gledam GLAS, gledam občinski »ciciban« (NOVICE), predvolilno propagando prevarantskih listarjev; povsod se »priskledniki« smehljajo. Povsod po svetu so politiki resni ljudje.

 

V GLASU 26. 10. 2018 je fotografija »občinske vlade« kot jo imenuje Polda, manjka samo Ropotač Pizdapir. Žal mi je gospoda Malnarja, ker s to združbo ne bo pridobil ugleda, kakor ga uživa kot predsednik Društva upokojencev. Polda in gospe se smejijo kot bi jim fotograf dober vic povedal. Kot skovirju se oči svetijo občinskemu priskledniku, Ropotač bi se šele na široko smejal: »še bomo želi«. Polda se smeji tudi na sliki z Bratuškovo na Bledu, da je komaj videti njegove drobne oči; tako je sam sebi všeč. Poznan je pregovor, kdo se sam sebi smehlja … Že davno sem to zapisal v narekovajih, ker pač nisem zaprisežen ….. Čemu se na široko smeji v NOVICAH pa ve le sam. Primerno to zagotovo ni; najbrž je pomislil, da bo na tem stolčku sedel še nekaj let. Meni osebno to kar ugaja, ker imava še nekaj nerešenih zadev in neporavnanih računov; a ga zaradi prepričanja ne bom volil. Na skupinski sliki propagandnega letaka pa je smejanje videti po rangu prisklednikov, ki se tudi najbolj smejijo. Prepričani so, da bodo zmagali in ostali še naprej občinska oblast, oblast je pa denar. Po obrazih je videti komu ta druščina ni najbolj ustrezna. »Bližina« tudi nekaj pove pa to uganite sami … V predvolilnem času je Poldov smeh še bolj drugačen, želi ugajati in se dobrika; vse to je bolj podobno bebčku, kakor politiku in kandidatu za bodočega župana.
Več let že išče drugo službo. Takega »fertigdela« kakor ga ima zdaj, ni našel nikjer pa tudi policaja v firmi na mara nihče. Sposoben ni nič, čeprav se baha, da je pravnik notranji zadev. Tega ‘poklica’ v civilni praksi ni. To so mu omogočili interno v policiji, da mu ni bilo treba z loparčkom loviti kolesarjev brez zvončka.
V stikih z gorenjskimi župani in časopisnih člankih, sem ugotovil, da ga ne marajo. Le takrat so ga »napumpali«, ko je država znižala glavarino občinam, da se je »napenjal biti proti« in žalostno propadel.

 

Pred nedavnim sem sedel na balkonu, ko se je na Jakljevo dvorišče pripeljal z avdijem. Iznad avtomobila se je prikazala samo glava, rdeča kot paradajz. V tej bližini je kar nekaj stvari, ki niso po zakonu. Ker je bil Polda prijatelj pokojnega Jaklja, ničesar ne vidi. To sem opazil, ko je na »veselico« ob rojstnem dnevu Jaklja, prišel Polda v spremstvu podžupana z zeleno (občinsko) vrečko v rokah. To sklepam tudi po tem, ker inšpekcijske službe ne ukrepajo po zakonu. Če me bo Polda razjezil, bom podal pismeno prijavo na merodajni organ. Zavedam se, da bo prizadet človek, ki prizadevno opravlja svoje delo, vendar naj Polda ukrepa po zakonu in deli pravico vsem enako.

 

Polda naj pove konkretno katero koristno idejo je on dal in jo tudi uresničil, izpeljal? Vse njegove »ideje« so klavrno propadle, nekatere pa »prelaga« v bodočnost. To, s čimer se on hvali, bi naredil vsak župan, ker je zato v službi in dobro plačan. Dokazano trdim, da še več, bolje in ceneje

 

Ob gradnji kanalizacije sem župana obvestil pismeno, da delovodja blage veze nima z gradnjo. Postopal je naokoli, večkrat je bil prisoten tudi neki Damijan, kot nadzorni. Polda se zato ni zmenil. Verjetno je le zamahnil z roko :«… pa tisti Beštr«, kar večkrat stori, povedo prisotni. Ni upošteval mojega nasveta, da je potrebno uvesti neodvisno občinsko kontrolo.
Na nedeljo zjutraj, je ob nalivu izkop in delno položene cevi zalila voda in pretrgala vodovod
Vodovodarji so, po mojem obvestilu, popravili cevi, gradbeniki so pa naslednji dan izkop zasuli, brez utrjevanja terena. Posledice bomo trpeli mi, plačala jih bo sicer občina, občina smo pa mi … Na ravnem delu je raztežilni jašek. Ker je tisti »sposoben« delovodja naročil jašek s preveliko razdaljo med pritokom in odtokom, delavci so polagali cevi naprej in pri cesti Žirovnica – Begunje prišli 12 cm nižje od že zgrajenega propusta pod cesto. Izvedli so priključek tako, da so dvignili cevi s strojem. Pri tem so eno zdrobili in je nastal problem, kam jo skriti. Mene so prosili, da sem jo zakopal v oblance v moji kleti in tam je še zdaj. Niso slutili, da bo to meni služilo kot dokaz malomarnega dela, ker Polda ni upošteval mojega opozorila. Tik pred tehničnim prevzemom so gradbeniki očistili pesek iz jaška. Polda je pripeljal 13 (trinajst člansko komisijo), skakal okrog njih kakor petelinček in se dobrikal ter kazal zadovoljstvo. Seveda je bila kanalizacija »potrjena« in vse je župan povabil na pogostitev.
Kaj bi pametni porekli na to. Moja priključitev bo izvedena šele takrat, ko bo glavni vod tehnično brezhiben. To je dokaz sposobnosti in takega župana naj bi volil?

 

Kot sem že večkrat dejal, da Polda ni zgradil kanalizacije, zavestno je zatajil pri nadzoru, kar dokazujejo popravila in moj nasvet je uporabil šele pri gradnji kanalizacije na Bregu pa še kar maha: »… pa tist Beštr …« Kanalizacijo so gradili gradbeniki, plačala jo je občina z našim denarjem.
Dejstvo je, kar se večina davkoplačevalcev ne zaveda, da je na županov predlog, že pred gradnjo, občinski svet sprejel odlok o trikratni podražitvi kanalščine. Popravila bomo spet plačali davkoplačevalci. Iz tega izhaja moja trditev, da bi to, kar je »naredil« Polda, naredil vsak župan, tudi Pižov Jakec, še več, bolje in ceneje.

 

Kar je v občini bilo narejenega, je naredila občina, delno tudi država. Napr.: Kanalizacija je bila zgrajena po evropski direktivi, ni je zgradil župan. Občina je le izpeljala vse administrativne postopke pa še te tako slabo, da je bilo potrebno popravilo na Breznici, v Zabreznici, v Mostah. Na Selu pa to še sledi. Namreč jaz naj bi se priključil na kanalizacijo, ki nima potrebnega naklona in se v šluhtnah taložira pesek. Kar pozabi, Polda! Na tem mestu je vaška cesta dvignjena več kot 30 cm in tako preprečen naravni pretok meteorne vode iz zaledja, ki je v preteklosti že večkrat zalila moje zgradbe. Zavračam izjavo Polda, da je zgradil na travniku še dodaten jašek v staro kanalizacijo in bo komunalno podjetje skrbelo za čiščenje. To ni rešitev. Zahteval sem vpogled v načrt in gradbeno dovoljenje pa tega najbrž sploh nimajo. Dejstvo je, da je naliv ali sneg ponoči in jeseni, ko odpada listje in voda v trenutku nastane. Do zdaj sem za čiščenje ob nalivih skrbel sam in s tem preprečil poplave v mojih objektih.

 

Kot »sposoben« župan in pravnik, je poslal prebivalcem Sela in Zabreznice odločbe o višini prispevka za priključek na novo kanalizacijo. Že med samo gradnjo je ljudi skrbelo, ker je bila sprva še veliko višja pristojbina zagrožena. Ljudje mi niso verjeli, ko sem govoril, da jaz plačal ne bom nič. Z odločbo sem odšel na »občino« (občinsko hišo). Tajnica mi je svetovala, da moram vložiti pritožbo in plačati takso. Temu sem se uprl in odločil, da bom vložil samo pripombo; na to pa takse ni … Spet je zatajil občinski »pravnik«!!! Čez kakšnih petnajst dni je poštar spet raznašal občinske kuverte istim naslovnikom. Ker ga je zanimalo, sva mojo takoj odprla. Bila je odločba o razveljavitvi prve z navedbo, da imenovani nismo zavezanci za plačilo priklopnine.
Poštar je dejal, da je bilo približno sto kuvert. Sto občanov bi tako Polda »nategnil« za denar pa pravnika se dela. Na Selu sta mi dva krajana povedala, da sta takoj plačala in ju je Občina pozvala, da sta predložila tekoči račun, da so jima denar vrnili.

 

… pa ne mislite, da se mi je kdo zahvalil. Zdaj ga bodo pa spet voli.. ( in ) radi imeli!!!!

 

Polda je pošiljal odločbe na vse mogoče naslove, samo na ta prave ne; kar po prostem preudarku!
Meni je poslal odločbo za 1/1 lastništvo, čeprav sem bil lastnik le 5/8 premoženja. Temu sem ugovarjal pa mi je Lužnikova »pojasnila«, da sem edini prebivalec, torej koristnik premoženja na tem naslovu. Župan je podprl tezo, da je tako navedeno v spisku prebivalcev in še drugod. Ni upošteval mojega ugovora. O tem sem zoper Občino (Poldovo pamet) vložil tožbo in o tem zdaj odloča Upravno sodišče – počasi, po navodilih, ker bo s tem prizadeta občina – državna uprava.

 

Zelo žalostno za »pravnika« in župana, ker ne pozna Zakona o zemljiški knjigi, ki v prvem členu pravi, da je ZK edini merodajni dokument o lastništvu, torej verodostojna podlaga za vse ugodnosti kakor tudi obveznosti. Žalostno, da tak nevednež mene ponižuje in grozi z lektorjem za moje pisarije.
Postavlja se mi vprašanje, kaj Polda počne z drugimi, ki se ne znajo branit. Slišim, da zmerja ljudi, grozi s policijo, z odločitvami dokazuje osebno mržnjo do ljudi.

 

Tipičen primer kako se na sodiščih deli pravica je sledeči:
Za obnovo regionalne ceste skozi Selo je bila v šoli predstavitev načrta. Že prej sem na razgrnitvi na »občini« podal pripombe. Vodja projekta je bil Jekovec z županovim pooblastilom. Na moje pripombe je odgovarjal in zardeval. Ničesar ni upošteval. Moj nastop je bil precej oster in po zaključku je k meni pristopil Jekovec ter me vprašal, kaj imam jaz zoper njega. Odgovoril sem mu, da osebno nič, funkcionar je pa zanič.

 

Projektant je na moje vprašanje odgovoril, da je prišel v kraj in so mu krajevni veljaki ukazovali,kako naj cesta poteka. Torej je Jekovec potegnil črto tako, da bi cesta, oziroma pločnik segala dva metra od moje hiše. Na tem prostoru, ki je od ceste ločen z živo mejo na betonski ograji, imam sadno drevje. Obiskovala me je občinska posredovalka pa nisem pristal. Nekega večera pred polnočjo sva se srečala s Poldom pri Trebušniku. Pošteno sva se ga »natolkla«. Jaz sem »častil«. Pil sem viski, Polda pa grog, do pol dveh zjutraj. Poldu so se zasvetile sicer drobne oči, ko je Trebušnik dejal, da je račun zame le 5 ( pet ) evrov.
Polda mi je očital moje družinske razmere in kaj mislim, da sem naredil s tem, ko sem na Stolu odkril in uredil studenček, me nagovarjal, naj dovolim podreti mojo ograjo za gradnjo vodovoda in še … Ker nisem na ničesar pristal, mi je zagrozil, da bo osebno dosegel razlastitev. Na hitro sem dobil odločbo o razlastitvi, pritožil sem se. Vodovod so položili že do moje parcele. Zagledam bager pri moji ograji, da se pripravlja na izkop. To me je razjezilo, ker mi je strojnik povedal, da mu je to naročil osebno Polda, do te mere, da sem mu zagrozil, če se takoj ne pobere stran, bom šel po pištolo in ga ubil kakor psa. Verjetno sem bil toliko prepričljiv, da se je takoj umaknil. Na mestu se je sestala komisija: zastopnik gradbenikov, zastopnica Občine, nadzorni inženir od ministrstva, gradbeni delovodja. Poslušali so me in upoštevali moje navedbe, ki so se pozneje izkazale za koristne. In takrat so me povabili na pijačo v Texas bar. Ograja je ostala, pločnik je zgrajen, preglednost na cesti iz vasi je boljša. V upravnem postopku sem to dosegel uradno. Zdaj smo, na mojo zahtevo, uredili tudi zemljiškoknjižno stanje. Zastopnica ministrstva je dovolila izravnavo in geometer je to ovekovečil.

 

Polda je propadel na celi črti!!!

 

Med tem, sem po zmotnem prepričanju, da je ta projekt občinski, ker se je Polda tako izražal, da to gradi občina in se šopiril po gradilišču, Občino Žirovnica tožil za žalitev časti in povzročene duševne bolečine ter stroške s postopki. Na sodišču mi je šele sodnica pojasnila,da sem tožil napačni naslov, da sem v upravnem postopku uspel ( mimogrede, da naj na sodišču ne iščem pravice ), da mi zato ne more priznati duševne bolečine in predlagala poravnavo. Na to sem pristal. V drugi točki zapisnika je bilo, da stranki nimata več nobenih terjatev druga do druge. S tem sem bil zadovoljen. Popustila mi je zbranost, ker sem preboleval borelijo. Sodnica je potem še odločala o stroških. Prepričevala je odvetnico občine, naj vsak prevzame svoje stroške. Ker ni imela teh pooblastil, jo je dvakrat napotila naj se po telefonu posvetuje z županom. Polda ni tega dovolil. Zato je v četrti točki zapisano, da sem pristal ( prvič na poravnavo ) da prevzamem stroške tožene stranke. Tako odločitev sprejme lahko le pravnik takega kova, kot je Polda. Po pravniškem redu si Polda v civilstvu s svojo diplomo lahko le obriše r’t. Takoj sem dobil sporočilo odvetnice, kam naj nakažem denar. Tega nisem storil, na Občino sem vložil prošnjo, da sem to podpisal pod vplivom bolezni, sicer tudi na poravnavo ne bi pristal. Odgovor je bil odklonilen, češ, da sem vedel, da bom tožbo zgubil. Sledila je izvršba, podal sem pritožbo na jeseniško sodišče. Zatem sem dobil obvestilo, da je PBS na podlagi izvršilnega naslova (?)
izplačala z mojega računa ta znesek upniku. Pritožba še ni bila rešena in odločba o izvršbi še ne pravnomočna. Posredoval sem na PBS, od tam so zahtevali pojasnilo od sodišča. Sodnica Vabičeva je odgovorila, da je ta postopek v skladu z zakonom in dovoljen. Kasneje sem še od sodišča dobil odločbo, ki jo je izdala sodnica Simona Ferjan, z navedbo, da je postopek končan, ker je stranka dolg poplačala. Ponovno izrekam trditev, ki sem jo na sodišče že podal, da so na jeseniškem sodišču zaposlene »kokoši«, ki ne sodijo, pač pa opravljajo administrativne posle po navodilih, v korist države. 
Nezaslišano! Polda je poslal na PBS moj tekoči račun, ki naj bi veljal kot izvršilni naslov ( ki v pravu nima moči, niti ni nobene razlage, kaj naj bi bil ), sodnica Vabičeva je to potrdila z dopisom za pravilno.
To si razlagam kot represijo policista, ki je zaplenil moj denar. Tako sposoben »pravnik« je Polda. To je barabija, Polda je pa, po mojih izkušnjah, navadna baraba. Vendar mu je pa nekaj le uspelo.

 

Polda je z osebnim posredovanjem na inšpekciji dosegel, da imam svoj zabojnik. Zdaj bo moral posredovati še pri mojih sosedih, njegovih prijateljih, sicer bom jaz njega inšpekciji prijavil.

 

Na koncu tega prispevka mu pa moram le priznati sposobnost. Ne poznam primera, da bi nekdo uspel v sedmih ali osmih mesecih od nakupa parcele zgraditi novo hišo, urediti okolico, asfaltirati dovozno pot in postaviti nastreške za avtomobile in se vseliti. In to mu je uspelo, ker je bila na gradilišču tabla Cestnega podjetja Kranj, ki je istočasno obnavljalo cesto na Selu in pripravljalo teren za njegovo hišo in urejalo okolico njegove hiše.

 

V naslednjem prispevku bom razložil svoj pogled na Poldovo listo prevarantov, ki jo on vodi …

 

Pavel Bešter