Select Page

SDČ čebela brez nožic

DRUŠTVO  kulturnih  zanesenjakov
» PREŠERNOVI   ROJAKI »
Selo  10 a   4274  ŽIROVNICA

 

17.11. 2018Datum: 1. 6. 2017

M I N I S T R S T V O za K M E T I J S T V O

 

Gospod Dejan Židan

 

Zadeva : O p o z o r i l o

 

V krogu našega društva smo zbrani somišljeniki, ki smo za naš kraj že veliko dobrega in odmevnega postorili. Ni nam vseeno, kako se naših deset vasi pod Stolom, združenih v občino Žirovnico, prikaže doma in predstavi v tujini.

 

Žal pri domačih oblastnikih nimamo opore pa nam še vseeno uspe posredno marsikaj dobrega storiti v kraju in za kraj.

 

Prilagam pismo, ki sem ga osebno poslal županu, a odgovora še ni bilo. Odgovoril mi je samo predsednik ČZS gospod Boštjan Noč, ki je dal vedeti, da so se z »umetnico« ukvarjali drugi ( ? ). Iz vsebine pisma boste razbral naše razmišljanje. Kakšen smisel naj ima pri čebelah zelen cvet in modri planet? Mrežasti »modri planet » bolj predstavlja Faradayevo kletko. Smiselno bi bilo pet celin v stilizirani obliki predstaviti zeleno in kranjsko sivko z nožicami.

 

Pomisleke imamo tudi glede gradnje nekega objekta na Breznici. Nam se zdi to nepotrebno in bi ta denar Občina Žirovnica lahko namenila za ureditev Prešernove Vrbe, ki je v klavrnem stanju in bi urejena služila tudi za prireditve ob »Svetovnem dnevu čebel« zdaj in v bodoče. Tudi izgled novega objekta, se nam zdi neprimeren za to kmečko, podeželsko okolje.

 

Dejstvo je, da imamo na Breznici že Janšev čebelnjak. Na vrtu nad njim stoji lesena zgradba, v kateri imajo čebelarji svoje prostore. Zraven je Kulturna dvorana, župnija gradi nove prostore. V neposredni bližini, pod novo občinsko stavbo je v prostorskem načrtu občine gradnja kulturnega doma in prostorov za gasilce. Pri šoli imamo novo, veliko dvorano. Pod Zelenico je velika, lepa brunarica, stara le nekaj let in zanemarjena, neuporabljena – Plemenilna postaja ‘Antona Janše’. Ob cesti stoji Janšev spomenik. Čebelarji imajo svoje trgovine. V nekaj kilometrov oddaljenih Lescah je novozgrajen čebelarski center s trgovino. 
Kaj še rabimo in za kaj? Vrba, šola in Janšev čebelnjak, so v krogu dobrih petsto metrov.

 

Imam predlog, da bi popestrili okolje v »čebelarski občini«, kakor se rad hvali župan, naj bi zgradili ali dovolili čebelarjem postaviti na izpostavljenih točkah lesene čebelnjake, v starem stilu. Še pomnim, iz otroških let, kako ugledni možje so bili čebelarji. Otroci smo se »smukali« okoli čebelnjakov, da smo dobili kaj za »polizat«. 
Takrat je bil med v »trdih rokah«.

 

S spoštovanjem in lep pozdrav!

 

Pavel Bešter 
Predsednik

 

Priloge: 2xSpoštovani g. Ščavničar!

 

Pošiljam Vam v vednost pismo ministru g. Dejanu Židanu. Dobil sem obvestilo, da ga je sprejel. V GLASU 12.1.2018 sem prebral, da pričakuje župan Polda Pogačar nepovratna sredstva za gradnjo Čebeljega parka na Breznici od LAS Gorenjska košarica. Ta projekt, če sem prav informiran, vodite Vi in smatram za potrebno obvestiti tudi Vas. Poleg zgoraj navedenih pogojev imamo prireditveni prostor v Vrbi in prireditveni prostor Konjeniškega kluba pod vasjo Breznica. Več kot dovolj …

 

Takemu objektu bo treba dati vsebino, ga urejati in vzdrževati. Načrtovani izgled je pa »gajbica«.

 

Dva nadebudneža sta predstavila svetnikom načrtovano hortikulturno ureditev. V parku bo šestdeset medovitih rastlin, ajda, pšenica, lan, čebulnice in zelišča, ob potki pa leseni okvirji, gugalnica, počivalnik, knjigobežnica in igralo v obliki satovja …Ob objektu še terasa in klopi. To povleče zraven še zaposlitev vodje, vrtnarja in vzdrževalca ter potrebno orodje in mehanizacijo. Čista iluzija, plod bujne domišljije župana. Župan bo dodal še kakšen ‘sladki bar ‘ in sobe za ‘počitek’.

 

Vedeti je treba, da je čebelarstvo panoga kakor peka kruha, ki se brez ustrezne prakse, ne da opravljati. Zato svarim, da je ta načrt popolnoma zgrešen. ( Za primerjavo vzemimo ZTK, ki ga upravljajo » strokovnjaki« brez prakse, županovi p … )

 

Na 18. strani istega časopisa je zapisan pogovor s predsednikom ČZS, pobudnikom ideje »Svetovni dan čebel«, v katerem je razkril svoje načrte. To, sem prepričan, bo izpeljal do slovesnosti 20. maja t.l. Z ozirom na čebelarsko tradicijo v družini in njegovo znanje, ni bojazni, da načrt ne bi v popolnosti uspel. Za obstoj ne bo potreben ne vodja, ne vrtnar, ne vzdrževalec … Podprite Boštjana Noča … V »parku« kaj takega ni mogoče pričakovati, čeprav ima župan bujno domišljijo in pajdaše za seboj. Čebelarska »univerza«, ki jo še bolj na tiho, snuje Noč, bo v bodočnosti še kako potrebna, ker se populacija čebelarjev stara, nasledniki pa ne kažejo posebnega zanimanja. Boštjan Noč nastopa z osebnim jamstvom za uspeh. Je nesporno strokovnjak, v svetu priznan. Dolgoletna uspešna praksa ga je z znanjem obogatila in bi mu bilo treba izobrazbo samo priznati. Na univerzi takega znanja ne bi pridobil, če bi pridobil ducat diplom. Njegove razlage so tehtne in mu je verjeti. Za uspeh nima skupnost nobenega tveganja, v nasprotju z idejo župana in njegovih svetovalcev, ki v tem iščejo samo korist.

 

Gospod Ščavničar! Upravičeno pričakujem Vaš odgovor v čem vidite strokovno utemeljitev in upravičenost denarne podpore županovi iluziji? To ni v kraju potreba, še manj ekonomsko upravičena investicija. Med prodajajo v vsaki trgovini, skoraj vsak čebelar ima svojo trgovino, majhne količine prodajo znancem in prijateljem. Tako je tudi prav! S čim naj torej park preživi? Meni ni v tolažbo, niti to ni gospodarno, če denar pride od LAS, kot nepovratno posojilo, ali je to evropski denar. Župan se obnaša tako, kot da je manj vreden, da bi ga, brez slabe vesti, tudi v Savo vrgel. Denar je denar in zelo zgrešena je investicija v županovo idejo, ker je , menda z evropskim denarjem, postavil nekoristne zapornice Zavrham, električno »črpalko«, na cesti med Breznico in Vrbo itd. Prav v tem primeru bi bilo koristno, prej navedeno storiti, da tiste naprave ne bi kazile okolice in motile obiskovalcev. Zdaj naj bi bil pa še park, ki bi za načrt vrtnarjev potreboval prostor do Rodin.

 

Ideja o Čebelarskem parku nima nobene vsebine, razen fantazij nekih vrtnarjev, ki jih župan plačuje. Ti nadebudneži naj rož’ce sadijo kar doma, na svojem vrtu ali pri županu, če jih bo plačal s svojim denarjem.

 

S spoštovanjem!

 

Selo 12.1. 2018

 

Pavel Bešter 
Predsednik