Select Page

Z g o d b a   o   » p r e v a r a n t i h »

 

17.11. 2018



Z Ustavo je zagotovljeno svobodno združevanje državljanov v oblikah kot so politične stranke, društva, interesne skupine, civilne iniciative in v predvolilnem času ‘liste’, vendar morajo biti uradno potrjene. Lista kandidatov za volitve mora biti registrirana pri volilni komisiji, mora odpreti svoj račun in še kaj, da lahko nastopa. Vendar po zakonu vsaka lista po zaključenih volitvah ugasne, v treh dneh mora zapreti svoj račun …

 

Izvoljeni svetniki v občinski svet postanejo zastopniki državljanov, ne strank ali list. Na naslednjih volitvah se to lahko ponovi.

 

Prebiram predvolilno propagandni letak ‘Neodvisne liste za Žirovnico? V nadaljevanju pisanja bom uporabljal samo lista, listarji.

 

Niso registrirani kot stranka ali društvo, niso ne tič, ne miš, da bi smeli delovati izven predvolilnega časa. S tem, ko imajo svetniško večino v občinskem svetu, samo onemogočajo demokratično odločanje in omogočajo sprejem predlogov, ki so v korist listarjev. Lobi koritarjev ali občinskih prisklednikov je zaključen krog!!!

 

V uvodu je zapisano : Neodvisna lista za Žirovnico aktivno sodeluje pri oblikovanju občine in njenemu razvoju že od same ustanovitve občine leta 1998 …Člani naše liste sodelujejo tudi v nadzornih in poslovodnih organih javnih podjetij in služb …Kakšna ošabnost je to??? Ne glede na večino pa smo k skupnemu vodenju povabili tudi vse ostale stranke in svetnike ter civilno družbo … Z zadovoljstvom lahko rečemo, da smo uspešno izvedli skoraj vse načrtovane projekte. Vse to je »kosmata« laž !!! Umazana predrznost !!!

 

Taka baharija je nemoralna, nepoštena do občanov, zavajujoča za volivce in po črki zakona tudi nezakonita. Župan in svetniki so izvoljeni predstavniki ljudstva in morajo ščititi interese občanov, ne pa političnih strank in prevarantov. Sklepna ugotovitev je povsem logična in zakonita, da ‘lista prevarantov’ ni naredila nič!!!

 

V tem mandatu so izvedli gradnjo kanalizacijskega sistema in obnovo vodovoda, meteorne kanalizacije ter javne razsvetljave… Kanalizacijo je občina dolžna urediti po evropski direktivi. Obnova vodovoda je bila nujna za nemoteno oskrbo z vodo, ker za to pravico občani plačujemo mesečno uporabnino. Za meteorno vodo je bila uporabljena stara kanalizacija, kjer pa te ni, je občina zadolžila lastnike objektov, da sami na svojih parcelah to uredijo. O javni razsvetljavi pa rečem le to, da je od Sela do Žirovnice vsaka druga luč odveč. Ker pa je vzdrževalec član občinske vlade, se to ne bo spremenilo, ker bi bil le ta prikrajšan pri dohodku. Svetlobno onesnaževanje pa listarjev ne briga. Ureditev šole je obveza občine, ne dobra volja listarjev. Zavrh in vsa dolina Završnice je dovolj nasičena z objekti in vsako nadaljevanje ali širjenje je nedopustno. Odločitev listarjev za postavitev zapornic in pripadajočih »kostnov » ter barake, ki je zabita in veter z njo manipulira, da nekdo služi denar s popravljanjem, je tipično onesnaževanje okolice in čista gospodarska škoda. Žal so zato krivi svetniki in župan, ne lista. Čeprav je bilo to zgrajeno z evropskim denarjem, je to negospodarska poteza, ker denar je denar. Že po gradnji sem dejal in zdaj ponavljam, naj Polda zapre cesto z rampo, bom to privezal za avto in mu jo pripeljal na občinsko dvorišče. Vse življenje sem zahajal v Zavrh in bom še naprej nemoteno, ker je to naše dobro, ne od listarjev. Zanimivo je to, kako ima Polda kratko pamet. Večkrat na dan , je gost bara Zavrh. Ali bodo plačevali vstopnino tudi on in njegove ‘pupe’. Zanimiva je navedba: sodelovali smo v projektih »URA ZA ZEMLJO« in »BOŠ SADIV«. Ničesar nisem slišal, niti bil obveščen ali mogoče povabljen k sodelovanju. Po naslovih sumim, čigava je bila ta ideja, nepoznani so rezultati ali uspeh. Najbrž je to ena od zablojenih idej od Polda in njegovega »levega razbojnika«? Zastonj to ni počel. Novorojenčku podariti sadiko sadnega drevesa je čista bedarija. V velikih primerih je starši se kam posaditi nimajo. Da bi pa ob dokončani osnovni šoli učencu podarili državno zastavo pa listarjem ne «kapne«. S tem bi prav gotovo pripomogli k dvigu državljanske zavesti. Skladno s stanovanjskim programom občine, smo zgradili pet stanovanj …Je to tudi zasluga listarjev, da se bahajo? Pričeli smo z legalizacijo skakalnic v Glenci ter financiranjem projektne dokumentacije Kdo bo poklical na odgovornost tiste, ki so na črno gradili na pašniku? Zdaj pa listarji to podpirajo, ker imajo župana in večino v OS. Te objekte je treba odstranit, ker niso potrebni, ne prinašajo nič, razen srtoškov, ker kazijo veduto – pogled na naravo, prav tako kakor vodohram nad Smokučem. Ta je grda točka v naravi. Če ga ima Polda za spomenik njegovih idej, naj pa kar tako ostane. Omogočili so namestitev tabel z domačimi hišnimi imeni in s tem osvinjali slovenski pravopis In popačili občinski grb. Pravilno bi bilo napr.: pr´Mazovc, pr´Petrovc …S tem je Polda pokazal svojo inteligenco in spoštovanje do občinskih simbolov. Prav tako je spacan občinski grb na Selu, na koritu pod Resmanom. Za vrtnarske umetnije na križišču v Mostah bi bilo tudi bolj primerno imenovati »grb«, ki to ni, kar grob ( moj ali Poldov ). Listarji so potrdili spremembe OPN za obvoznico Vrbe in Breznica – center ( ? – listarji ???) V programu listarjev sem zasledil, da bi Stagne proglasili za naravni spomenik. Se strinjam, vaš ideolog Jekovc je pa predlagal obvoznico Vrbe ob Stagnah. Če bi za obvoznico sprejeli zdajšnji načrt listarjev, bi bil s tem okrnjen naravni spomenik v spodnjem delu. Sem pa prepričan, da je to Poldov smrdljiv predvolilni golaž. Te obvoznice nikoli ne bo!

 

Jekovc! Odgovori! Si, v žargonu povedano, kot «desni razbojnik«, alfa in omega občinske politike, ideolog listarjev zakaj si se spet vključil v občinsko politiko? Po petnajstih letih si se javno uradno poslovil in dobil priznanje v zahvalo pa sliko Prešernove hiše, kot neko veliko umetnino. Tu te je nekdo izigral ali pa zaradi neznanja zgrešil svoj namen. Ta slika ni umetnina, še na hlevska vrata je jaz ne bi obesil. Ne glede na umetniško svobodo, je škandalozno zvampana in napihnjena Prešernova hiša, lahko jo raznese tudi v tvoji sobi. Strah boš pa zagotovo začutil vsakokrat, ko jo boš pogledal. To je zapisano v prispodobi, kaj pomeni se ti bo pa še mogoče kdaj posvetilo. Zdaj je lista dala v javnost, da so skakalnice v Zabreznici črna gradnja in bo finančno podprla legalizacijo. Je to potreba v naši občini, je to turistični produkt? To je treba podreti, Legat Franca, ki se je bahal, da je to njegova zasluga pa poklicati na odgovornost. Zaščita jame pod Žičico je tudi Legatovo delo, ki je prepričal takratnega župana Pfajfarja, da je dal sredstva za to. A glej ga vraga; mojster Kobal je z ograjo zaprl drugo jamo v bližini ? Legat je kot predsednik Turističnega društva načrtno izničil delovanje društva in ko si ti ustanovil Zavod za turizem in kulturo, postal direktor tega in nazadnje potegnil masten honorar in leta 2013 brez sklepa občnega zbora, brez vednosti članov, s pomočjo Irene Vauhnik, ukinil društvo. To sta le dva primera iz bogate Legatove zapuščine, ker je zvesto služil načelom politike, kot pripartijc. Zato je dobil priznanje ‘častni občan’. Na moj predlog, da bi pokojnemu Mrtnaču dali to priznanje, si pa meni odgovoril, da je to posthumno neprimerno. V Kranju je po dvajsetih letih posmrtno tako priznanje dobil znani alpinist. To sem navedel mimogrede, dodatno, ker je to zasluga glavnega listarja. Cerkvica sv.Lovrenca mnogim vzbuja čustva in privablja vernike in turiste v občino. Listarji so podprli ureditev deponije na Mežakli vključno z aerobno biološko stabilizacijo ( sam bog ve kaj to pomeni, jaz ne. Megla pred volivci ) To je spet evropska direktiva, ne pa dobra volja listarjev. Plačali smo pa uporabniki, ne listarji. Povejte dečki, katero idejo ste dali, podprli izvedbo s svojim delom ali denarjem? To bi veljalo za predvolilno propagando. Lahko se bahate, da ste idejo za svetovni dan čebel izvedli s svojimi partnerji, saj je g. Boštjan Noč »vaš». Polda na predstavitvi ideje, ki jo je pripravil Boštjan v Čopovi hiši, ni pokazal kakšnega navdušenja, da bi idejo podprl. Pismeno sem ga na to malomarnost opozoril. Kot župana, ga je Boštjan moral vključiti v to in po tem je bil povsod zraven. Poskrbeti za varstvo je dolžnost države – občine in listarji nimajo kaj odločati. Župan bi lahko kaj naredil, že pred leti ja obljubljal začetek gradnje doma za starejše. Vemo kaj v politiki pomeni ustanovitev komisije, ki ne bo naredila nič; je samo pesek v oči volivcem.

 

Torej! Starejši, upokojenci … Boste spet volili tega bahača za župana? V sili vas bo poslal v Črnomelj ali Gornji grad, da svojci ne bodo zmogli stroškov za obiske, da boste lahko sanjali o podobi lepe naše pokrajine kot »podobe raja« ; Polda se bo pa še naprej bahal s komisijo.

 

Slabo skrbite za posodabljanje občinske spletne strani in omenjenih »socialnih medijev« ( ? kaj je to ) pa je to manj pomembno, ker sploh to ni vaša dolžnost, niti pravica! Lastite si nekaj, kar sploh ni v vaši pristojnosti. Po zakonu lista po zaključenih volitvah ugasne. Vsak poseg listarjev v upravljanje občine je nezakonit in še nemoralen po vrhu. Razmišljam, da je pa prav zaradi vaših zaslug pri urejanju občinske spletne strani, ta slaba. Obveščenost občanov pa še slabša. Spleta večina občanov ne uporablja, občinski ‘ciciban’ – Novice odlokov in uredb ne prinaša, kakor v drugih občinah. Zato ni čudno, da jih ljudje ne berejo.

 

Plehki in zavajajoči so načrti listarjev za v bodoče, mogoče to pomeni svetnikov, ki bodo izvoljeni na listi prevarantov. Navedba: To pomeni predvsem motivirati prebivalce, da se intenzivno vključujejo v aktivnost zavoda… to je račun brez krčmarja, ker so prav zdajšnji listarji zatrli voljo ljudi do dela v Turističnem društvu. Tam smo delali zastonj, pri zavodu so pa zaposleni dobro plačani. Zavod je potreben v občini, samo v drugačni obliki.

 

Res je pomembno povezovanje z okoliškimi turističnimi centri. Bil sem v bivši občini 1998. leta v komisiji za razvoj turizma v občini. Napisal sem program za takratno Krajevno skupnost Žirovnica, katere predsednik je bil Franc Legat – pripartijc. Ogledali smo si na terenu predlagano povezavo z Bledom; iz Vrbe, čez most na avtocesti in čez železnico, v smeri proti Triglavu, po meji med pašnikom in poljem , s spustom do Ravni in na ovinku priključek na cesto iz vasi Breg v Piškovco in proti Bledu. Legat je nasilno uveljavljal svojo voljo in predlagal svojo varianto. Zastopniki občine so se strinjali z mojim predlogom, podprl ga ni niti Pfajfar. Ker se domačini nismo mogli zediniti so Jeseničani pomeli roke in odšli. Tako je propadla povezavaz Bledom, kakor že dvajset let prej, že zakoličena trasa ceste skozi Vrbo. Partijci, pripartijci in zdajšnji listarji so si v bistvu neverjetno podobni.

 

Zavrh in dolina je že dovolj obremenjena in ne prenese širjenja in novih načrtov. Odločno nasprotujem parkirišču za avtodome in avtobuse. Avtobus naj pripelje Zavrh in postane za kratek čas. Nobenih adrenalinskih parkov ni treba. Za današnji čas je bedasta misel za zmanjšanje motornega prometa proti Valvasorju; takoj lahko dom in kočo na Stolu zaprejo. Za turistično ponudbo, bi morali cesto redno vzdrževati ali v celoti asfaltirati. To bi privabilo planince.

 

Že pred več kakor tridesetimi leti sem naredil načrt za prestavitev ceste čez Gojzdc in bil pripravljen to izvesti na svoje stroške. Razen TD, so bili vsi proti. Zdaj je ta zamisel oživela in bom podal svojo idejo. Cesto je potrebno približati Gozdašnici toliko,da bo dovolj široka še za možnost parkiranja vzporedno s cesto. Mogoče se bo pri tem pokazal še kakšen prostorček za piknik, sicer na privatnem zemljišču. Ker sega pašnik do Nivce, je potrebno istočasno cesto urediti in asfaltirati zaradi prahu do zdaj zasilnega parkirišča oziroma skladiščnega prostora za gozdarstvo, pred vstopom na pot skozi Repše.

 

Listarji se vtikajo v gradnjo javne kanalizacije. Je pridobitev gradbenega dovoljenje za kanalizacijo naloga listarjev ali občinskih uradnikov, ker je to evropska direktiva.

 

Listarji bodo delali red pri komunalnem podjetju JEKO? Tako urejenaga dela pri komunali, kakor je zdaj, še ni bilo nikoli. Ne menja se konja, ki dobro vleče. Ozadje tega je pa želja Polda, da bi dobil službo na JEKO. Ne tako, kakor je bivši direktor zaklenil uradnice ( Polda pa na občini), on bi jih zazidal. Cene komunalnih storitev pa določajo občine in potrjujejo občinski sveti, tudi svetniki, izvoljeni na listi prevarantov.

 

Listarji, kaj nudite kot možnost razvoja konkretnega podjetja z oddajo čebeljega parka v upravljanje. Bi radi za »vaše« dobili delovna mesta. Polda bi pripravil sestankovanje in plačal pogostitve prisotnim, kakor v primeru lokala bivše mesarije v Žirovnici.

 

Blagodejno deluje članek predlagatelja Neodvisne liste za Žirovnico. On ima občutek, da posamezniki skušajo diskreditirati to listo, on pa to s svojimi »nasprotniki« počne že več kakor trideset let. Ima pa samo eno strašno hibo, da ima slab spomin. Mene je pri Blažiču s pestjo sunil v nos, na sodišču se pa tega ni več spomnil. Navedel sem obširno razlago o njegovem odnosu do drugih in drugačnih pa je vse zanikal. Po poravnavi sem moral njemu plačati stroške. Pri seštevanju sem naredil napako ker nisem enice štel naprej, tako sem ga nategnil za 100 €. Kadar bom odpravil tehnične težave z računalnikom, bom objavil zapisnike s sodišča in boste bralci ocenili, kakšne kvalitete se skrivajo v tem človeku. Po izkušnjah sem spoznal, da je to neverjetno sposoben človek za odrivanje sposobnih od sodelovanja in dela v korist skupnost. Pa še to, da je izven serijski produkt narave, da zbegan tava po svetu, je veslač in popotnik v ekipi listarjev, da pri šanku ob pijači vedno nekaj žveči, da je član »občinske vlade«, ki zaseda v temi pred barom Zavrh in se nalija s špricerji. Je pa slamnati direktor ( podjetje vodi sposobna sestra ) podjetja (kjer) …. medi – um. Na sodišču je priznal, da njegovo podjetje opravi 25% prometa z Občino Žirovnica. Prav gotovo je to moralno sporno, ker zdaj nastopa kot županov zaveznik. Zakon o volitvah o tem sicer ne govori, zato je pristojna Komisija za preprečevanje korupcije, na podlagi ugotovitve nadzornega odbora občine in prijave. In spet smo naleteli na zaprt krog listarjev, «ki so prisotni v vseh odborih…« Na svetu so ljudje, ki nimajo ne časti, ne sramu in so brez poguma; taki se ukvarjajo samo s prevarami. Povedati moram še to, da imam mir, odkar sva bila na sodišču, vendar ponoči hodim naokoli opremljen, da bi nekomu lahko tudi koleno preluknjal … Povedati moram še to, da je omenjeni dal že celo vrsto predlogov. »Tramvaj«, s katerim konji vozijo turiste po vaseh pod Stolom in bogato služijo, je njegova ideja, čeprav je vse tvegano in zakonsko neurejeno. Natiskal je šparovček »cvenko«, brošuro o vetru in še kaj, da ne omenjam NOVICE, plača pa občina. Ne, oprostite, Polda plača, njegov listarski kolega. Izdajo NOVIC plača občina, oglasi so pa njegov priboljšek. Pred leti je občina potom ZTK nabavila električna kolesa za izposojanje turistom. Polda in takratna direktorica sta se vozila z njimi, da so jih posneli za časopis. Ne vem, če si je kolo sploh kdo izposodil? Izposoja in hrani jih direktor Mediuma verjetno še sedaj, če niso kam poniknili. Zaenkrat toliko, da boste vedeli koga in zakaj boste volili.

 

V soboto zvečer sem bil na družabnem srečanju s kandidatko za župana, ker mi je bil všeč njen program na skromnem lističu. Skromno in prijetno je bilo tudi srečanje. Nikoli, kar pomnim, volivci nismo imeli tako pestre ponudbe kandidatov. Trije ali štirje ugledni kmetje so na listi kandidatov. Ti so navezani na zemljo, ne kakor potomci tistih, ki so ustvarjali režim, v prepričanju, da bo kruh rasel v tovarni. To nekaj pomeni? Sproščen je bil nastop kandidatke, ki nič ne obljublja, le pove zakaj se bo zavzemala kot županja.

 

…za napredek, vlaganje v znanje in razvoj človeških potencialov …

 

To je gesta pa edini način za spremembe, ker je svetovni problem, da ni dovolj sposobnega kadra, na vseh ravneh izobrazbe; po domače rečeno, manjka ročno spretnih delavcev.

 

Takega programa še nisem zasledil nikjer. Listarji so samo naflancali ovenele sadike.

 

Pavel Bešter