Select Page
  1. B O D I C A 

» Ž U P A N O V A    G R E D I C A »  sam plevel !

Že dolgo, predolgo ni nihče uredil travnate okolice Zdravstvenega doma na Selu.

Pred domom na  predvidenih zelenicah raste le plevel vseh vrst in velikosti.

To so »županove gredice«, ker je on sprejel tak načrt. Je pa univerzitetno izobražen gradbeni strokovnjak in ni kaj več pripomniti.

Vsak dan to ogledujejo turisti v soseščini in vsakdanji obiskovalci Zdravstvenega doma.           

Na zahodni meji je brežina razrita, na južni strani doma je neutrjena travnata brežina od vode razrita in s plevelom poraščena. Ker je zmanjkalo zemljišča, je tudi prestrma. Zaščitni leseni drogovi pri zasilni ograji so nagnjeni, zvezani z žico, sploh pa neokusno izvedeni in premalo trdni, da bi dolgo služili za oporo. Na vzhodni strani je vse razkopano, našarjeno in do ceste poraščeno s plevelom.

Vse to, po načrtu župana je bilo zgrajeno in plačano. Popravila in vsako urejevanje bo treba spet plačati. Kje so tu strokovne odločitve in sposobnost občinskih oblastnikov? Mene bi bilo sram. če bi bil univerzitetno izobražen strokovnjak in bi se mi pred očmi javnosti kaj takega dogajalo.

Ne glede kdo je zato zadolžen, je župan kot izvoljen prvi mož v občini za to nesporno odgovoren.

Občinski svetniki imajo edini priložnost in so dolžni župana opozoriti, če v občini nekaj ni v redu in ga vprašati, zakaj ni. Oni so sprejemali popravke načrta in odobravali dodatna sredstva. Če pa niso vedeli, zakaj so potrebna dodatna sredstva in glasovali, oziroma ta odobrili, so pa najmanj sokrivi za nepravilno uporabo občinskega denarja. Iz letošnjega proračuna gre zajetna vsota denarja prav v te namene. 15 ali 20 milj. so računi za dodatna dela pri ZD, izven predračuna. 

Spet se je pojavila potreba po »K O M I S I J I   za investicije« v občini. Županu je svetnik Branko Brgant to že večkrat predlagal, a župan je gluh za tak predlog, ker bi se taka komisija morala ukvarjati tudi s takimi zadevami, ki pa za njega niso posebno prijetne. Travnate površine okrog ZD so samo ena od mnogih zgrešenih odločitev pri gradnji ZD. O tem bom še drugič bolj podrobno napisal svoje ugotovitve.

Župan dobro pozna odmev javnosti pri polaganju cevi za plin. O pločniku se samo pogovarja, kadar se mora. Z načrtovanjem se on ne ukvarja. Ve, da ga takrat ne bo zraven in kaj bi se zdaj mučil. Je pa to moralno zelo sporno. Če bi bil župan sposoben gospodarno ravnati, bi bil pred ZD že pločnik in tudi pred sosednjim novozgrajenim stanovanjskim objektom, bi bil vsaj teren pripravljen za vse komunalne vode, ki se bodo napeljevali v bodočnosti. Zdaj so tam zgrajene stopnice in urejena okolica. Vsaka sprememba bo šla na račun občine, tega bi se moral župan zavedati. Župan bi s tem pokazal namen in dal dober zgled občanom.

Ne morem posebno resno vzeti mnenja občinskega svetnika g. Leopolda Pogačarja, kar opisuje v »NOVICAH izpod Stola«. Bil sem prisoten na sejah občinskega sveta in razmišljam po svoje. Ne bi razčlenjeval njegovega pisanja. Najbrž nimam pravih informacij in mi je zato njegov zapisek preveč zamotan, nejasen. Popolnoma se strinjam z njegovimi navedbami o delu, oziroma nedelu župana in direktorice in poslovanju občinskega sveta. Ne morem pa sprejeti njegovega tarnanja, da kot občan ne more kaj dosti storiti, ker se je znašel v mlinskih kolesih občinske uprave in navaja: » poslušam … prazno slamo«… Je pa najbolj točna njegova ugotovitev, da sta župan in direktorica izgubila tla pod nogami. Lepa prispodoba za vse kar govorim in pišem že nekaj let in dokazujem.Predvsem sem želel, da bi se svetniki poglobili v to, kar zdaj dovolj odkrito navaja tudi g. Leopold Pogačar. Ne morem pa sprejeti njegovega mišljenja, da kot svetnik le malo lahko stori za občino. Če pozna razmere v kraju in temeljito preuči predloženo gradivo in izkoristi možnost pravice do dostopa informacij javnega značaja in če je kaj »odprte glave« mu ne more naš župan »pamet soliti«. Če je svetnik sposoben, je tudi dolžan odločati po svoje in se pri tem ni upravičen izgovarjati na delo ali slabo delo drugih. Samo »proceduralne« pripombe niso predložene rešitve. Najmanj kar svetnik lahko stori je to, da ne glasuje za predlog župana in obrazloži javno svoje mnenje in predlaga svojo rešitev.   

V žirovniški občini so letos svetniki »vrgli« proračun in razbili organizacijo občinskega glasila v zasebni lasti. Kaj naj si še posamezna politična veja bolj uspešnega želi ?

Občinski uradniki so samo malo prebrskali številke v proračunu in svetniki so ga drugič gladko potrdili. To je pa že malo smešno, popoln politični polom dela občinske politike in slaba popotnica za nove volitve. Moje mnenje o časopisu je pa povsem drugačno od mnenja                 g. Pogačarja, ker bo on še vedno pisal v »Novice izpod Stola«, jaz pa trdim, da jih ne bomo več brali, ko bo Občina prenehala plačevati izdajanje tiskarju .

Naj se povrnem nazaj k »županovim gredicam« in povem, da je bil to zelo drag »volilni golaž« župana in direktorice občinske uprave zato, da so obstali na položajih. In meni že močno smrdi ! O tem bom napisal še več, ko bom spet dobre volje. Ko bo zasmrdel še svetnikom, bo drugače. Takrat se bodo zamislili, če res ne hodijo na seje OS samo zato, da ustrežejo županu in občinski upravi.

Je to pošteno ?  Je to morala ?

Preseneča me, ker se g. Pogačar s trditvami odmika od namena članka. Marsikaj je napisal med vrsticami. nekateri smo tudi to prebrali. Težko je vse ljudi »nafarbati«.. Njegovo nastopanje in izvajanje za mene ni prav  nič sporno. Narobe je le to, če mu je lahko en B…. v Vrbi pokvaril dan in mu zdaj v prikriti zameri nerad v oči pogleda. V politiki ne sme biti zamere.                          Njegov sotrudnik na političnem prizorišču se drugače obnaša. Kadar smo se znašli v družbi in je bil izpostavljen ne mili kritiki, je sicer zardeval v obraz in pozorno poslušal, tudi kaj navrgel, da je izpopolnil informacijo, v družbi vztrajal in nam še pijačo plačal. Informacije so vredne denarja ! Zapiranje v ozek krog »prijateljev« v politiki ne vodi k uspehu. Brez uspeha ni zadovoljstva Potem se pojavi »preganjavica« in človeško telo odpoveduje poslušnost. Taki primeri so nam znani. Treba je paziti, dokler je še čas za to g. Poldi.

»Dobra vaga v nebesa pomaga« so govorili stari ljudje. Dobro dejanje pa še na zemlji pomaga, preganjavico prepreči. Kdor želi za občino kaj dobrega storiti, mora v tem trenutku doseči, da občinski svet odpove poslušnost županu, da bo prišel na prizorišče  človek, ki bo »prepihal« tudi občinsko upravo. Kdo je dolžan ukrepati ? P… ali B… ali J… ali K… Moje mnenje je, da smo dolžni vsi, ki zdravo mislimo, skupaj in složno. Uspeh ne bo izostal in hvaležnost bodo potrdili občani na bodočih volitvah. Potrebno je  pridobiti in utrditi zaupanje v občinsko oblast in v tem vidim napredek v korist kraja in krajanov.  Žogica je že v zraku…

Selo  16. 7. 2005