Select Page

 A P E L   S L O V E N C E M   za 8. februar

 

Zmotno je razmišljati, da smo Slovenci majhen narod. Pravilno razmišljanje je, da  smo le maloštevilen  narod pa vendar velja, da smo v svetu uveljavljeni in spoštovani.

Ni zanesljivo od kdaj in odkod, vendar slovenska beseda je skozi zgodovinsko vihro obstala do današnjega dne. Otresti se moramo tolažbe, da smo za hlapce rojeni in za hlapce vzgojeni Milozvočnejši so drugi jeziki in bolj pripravni za vsakdanjo rabo; toda slovenska beseda, je beseda praznika, petja in vriskanja … je že davno, v srca Slovencev , položil Ivan Cankar.

Nikoli nam ni bilo še nič podarjeno. Zapostavljeni in izkoriščani smo vedno bili; pod  tujim jarmom smo živeli. Zaman so tujci poskušali zatreti zavest in ljubezen naroda za svoj obstoj in svoj jezik.

 

Torej! Prosto po Trubarju : Prelubi  Slouvenci, da bomo stali inu obstali … je uveljavil tiskano slovensko besedo.

 

Dr. France Prešeren je v svojih pesmih izrazil svoje misli in s tem slovenski jezik postavil na raven drugih evropskih jezikov.

Preroško so oznanjali naši predniki.

Valentin Vodnik je s preprostimi besedami v pesmi, napisal poduk:

Slovenc! Tvoja zemlja je zdrava

in pridnim nje lega najprava

lenega čaka strgan rokav

palca beraška in prazen bokal

Fran Levstik pa je še bolj možato nastopil in Slovencem dal korajžo:

… trd bodi, neizprosen mož jeklen, kadar braniti je čast in slavo naroda in jezika svojega …

 

Samo miljon nas je, je v težkih časih zapisal Kajuh. Zdaj nam nič več krvi ne pijejo biriči …Ne bo tujčin nas več teptal … naš rod bo tu gospodoval, naš jezik, naše pravo …

In to se je zgodilo…Imamo svoj jezik, svoje pravo in svojo državo! In ponosni smo na to.

 

Zato, dragi Slovenci! Zdaj je še čas, da ukrepamo, da ohranimo, kar se še da, naj ne bo nam žal denarja …da ohranimo lepo slovensko besedo v pomenu in vsej njeni lepoti …

V svetu in doma velja, da smo Slovenci pridni in sposobni, le sebi vladati ne znamo!!!

Še nikoli tako močno, kakor zdaj, nam grozi, da se bo naš jezik izgubil v senci angleščine. Ne germanizem, ne jugoslovanščina, ne romanščina, ne sever , ne jug … ne okupatorji,  ne bratski narodi … niso uspeli. Zdaj nas bodo tujci pokupili …Lastnina je svetinja, neodtujljiva pravica !!!

Razvoj terja svoje. Dovolj je polna usta praznih obljub. Potrebna so dejanja.

 

Pri Društvu kulturnih zanesenjakov ‘PREŠERNOVI  ROJAKI’ v Vrbi smo se odločili, da predlagamo odgovornim in slovenski javnosti, da podprejo našo idejo, da vas Vrbo in Ribčevino uredimo v duhu Prešernove dobe in proglasimo za » svetišče slovenske besede », na kar bi lahko Slovenci postali čustveno navezani in tja prihajali za sprostitev.

                          Pred ognjem dom

                          pred točo pšenico

                          in našo lepo govorico

                          bo bližnji sosed varoval – sv. Marka …

                                                                                                                       Pavel  Bešter

Selo 1. februarja 2023                                                                                   Predsednik D’PR’