Select Page

11. Križišče v Mostah

je končno tehnično popolno. 1. aprila 2012 je župan postavil tablo, ki nazorno usmerja obiskovalce naših vasi pod Stolom. Skoraj dve leti je minilo odkar sem županu poslal predlog za ureditev smerokazov pa se je le zgodilo !!!!!!!!!!!! Selo 4.4.2012...

10. – Heroj t…

10. B O D I C A Heroj  t …  ( t’me – po domače) Uprl se je oblasti in volji ljudstva ter postal svetla izjema, ker danes ni umazal rok s smetmi, kakor naš predsednik Danilo Tűrk, Janez Janša, Janez Potočnik, minister Bogovič, Vlado Kreslin in še drugi…...

9. – Zakaj pišemo drugače?

B O D I C A   Če še niste prebrali v GLASU, preberite zdaj:   Zakaj pišemo drugače?     Komaj smo pregnali «otvoritve«  iz  javne rabe in zdaj lepo slovensko odpiramo nove šole vrtce, razstave, že se je pojavil na občinskih tablah v Žirovnici pripis...

8. – »Svoboda zlata nič več ni na obzorju…«

B O D I C A »Svoboda zlata nič več ni na obzorju…« PGD  Smokuč  je   izdalo  »Program«   za   »Srečanje  kmetijcev  treh  dežel«  na ‘Konjeniškem prostoru  ob  Cesarski  cesti   pod  Breznico’ ,  v  katerem  je   zapisano:   – posvečeno 15. obletnici  o s...

7. – K U L T U R N I K I ! Zakaj izzivate kritiko sami?

B O D I C A K U L T U R N I K I  !     Zakaj izzivate kritiko sami? Res, da je jezik živa stvar, da se spreminja govor zaradi vpliva drugih jezikov, da je zaradi naše majhnosti slovenski jezik še bolj izpostavljen, da je še kar nekaj takih, ki jim ni kaj prida mar za...

6. – VINO v VRBI – bo kislo !

 B O D I C A  VINO v VRBI  –  bo kislo ! Imenovali ga bomo »županovo«, ker je sprejel idejo in tudi pri delu sodeloval. Delegacija žirovniške občine, z dvema igralcema, spremljevalci in županom, je sodelovala v Mariboru pri prevzemu cepljenke stare trte iz...

4. » Ž U P A N O V A    G R E D I C A »  sam plevel !

B O D I C A  » Ž U P A N O V A    G R E D I C A »  sam plevel ! Že dolgo, predolgo ni nihče uredil travnate okolice Zdravstvenega doma na Selu. Pred domom na  predvidenih zelenicah raste le plevel vseh vrst in velikosti. To so »županove gredice«, ker je on sprejel tak...

3. – “VETER ODKRIJE ŠE KAJ DRUGEGA, NE SAMO STREHE”

b o d i c a V E T E R    O D K R I J E    Š E    K A J    D RU G E G A,NE   S A M O    S T R E H E Spet se je pokazala očitna potreba, da bi moral župan občine Žirovnica prisluhniti predlogu člana občinskega sveta občine Žirovnica, g, Branku Brgantu, ki že skoraj leto...

2. “GUSLAR”

bodica » G  U  S  L  A  R »   Občinski politikanti v  občini Žirovnica so predlagali, svetniki pa potrdili predlog za podelitev naziva  »častni občan« za leto 2003. Tako priznanje je dobil g. ALEKSANDER  MEŽEK, pisec in pevec svojih pesmi. » Gorenjski Glas« takole...

1. “MOŽGANSKI MALOPOSESTNIK”

b o d i c a  M O Ž G A N S K I   M A L O P O S E S T N I K Prva zgodba je stara že nekaj let. Na prireditvenem prostoru, na Polanah, ob jezeru Završnice, Zavrham kot so že stari ljudje imenovali to našo lepo dolino, sem naletel na veliko skupino zbranih ljudi, kakor...