Napaka podatkovne zbirke WordPress: [Disk full (/tmp2/#sql_39108c_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp2l_options`

3. – “VETER ODKRIJE ŠE KAJ DRUGEGA, NE SAMO STREHE” | Novi Val
Select Page
  1. b o d i c a

V E T E R    O D K R I J E    Š E    K A J    D RU G E G A,
NE   S A M O    S T R E H E

Spet se je pokazala očitna potreba, da bi moral župan občine Žirovnica prisluhniti predlogu člana občinskega sveta občine Žirovnica, g, Branku Brgantu, ki že skoraj leto dni »sitnari« županu na sejah sveta, da naj določi komisijo za nadzor investicij v občini. Komisija naj bi bila sestavljena iz neodvisnih občanov, z dokazano strokovno sposobnostjo in naj bi se ukvarjala s presojo o načinu izvedbe in upravičenostjo porabljenih sredstev pred in po sami izvedbi. Po potrebi bi naj podala mnenje svetnikom pred odločanjem o izvedbi del in po končanih delih presojo o kvaliteti oziroma ustrezni izvedbi opravljenih del.

Gospa Resmanova ga je zavrnila z obrazložitvijo, da bi moral tak predlog vsebovati tudi delo in naloge ter pravila za delovanje komisije. Ne zaveda se, da je to njena dolžnost ali pa se takega dela ne zna lotiti. Ni pogoj za svetnika, da je tudi pravni ali upravni strokovnjak. Zadostuje že, da ima gospodaren pogled na dogajanje v občini in da zazna potrebo po taki komisiji, kar je v naši občini, več kot očitno, potreba.

Župan kot gradbeni strokovnjak ni še v nobenem primeru dokazal svojih sposobnosti. Z občinskim denarjem dela in predeluje poiskusne »projekte« ( kanalizacija in čistilna naprava v Smokuču ), med asfaltom v Vrbi je zgradil, v izogib asfaltu, travnato parkirišče, ki pa ni vredno imena, tako je grdo moteče v naravi. Ustvaril je neokusno, drago skrpucalo, ki se mu reče zdravstveni dom. Zaradi nestrokovnih odločitev je bilo izvedenih precej dragih dodatnih del in je problem v plačilu, ki ga mora odobriti še občinski svet. Nekaj nepotrebne navlake so že strokovnjaki odstranili ( luči na zelenici ), plačati pa bo treba nabavo, zemeljsko napeljavo, postavitev in odstranitev polomljenih luči. Po enem letu so prekopali dovozno cesto za plin, ob dogradnji ZD ni župan pomislil, da bi bilo pametno takrat zakopati cevi za plin, vodovod in še kakšno za rezervo. Odredil je prostor za čistilno napravo pod Bregom, na najlepši ravni, gozdni jasi nekdaj, pod Golfom, primerni za turistične namene v bodoče in še kaj.

Gospa direktorica odloča o vsem in dela vse, sposobna je pa le po papirju številke premetavati, kar je spretno počela tudi na izredni seji občinskega sveta, ko je bilo treba svetnike prepričati, da so glasovali za nujnost zamenjave strehe na starem delu šole v celoti. Z milijoni občinskega denarja sta z županom kupčkala kot s frnikulami. Pripombe svetnikov niso bile pomembne. Pojasnil niso dobili. Izredna seja je bila sklicana zaradi potrebe, da so svetniki potrdili »projekt« občinarjev in jih s tem odvezali kakršnekoli odgovornosti.

Povsem jasno je že vsakemu nevednežu, če zapraviš ves denar naenkrat, nimaš več skrbi, občinarji pa manj dela, če z velikimi deli zapravijo proračun. Kdo bi se na Občini ukvarjal z drobnimi problemi občanov? In zakaj, če ima plačo zagotovljeno, če ga nihče ne more odstaviti ali mogoče ne mara, ker bi potem moral oditi še sam. To je začaran krog. Dobro za tiste, ki so v objemu, ki so » zraven « in slabo za narod !!!

Ampak tako ne gre, ne bo šlo dolgo…Upajmo, da bo prvi, ne karavanški ampak žirovniški fen, prepihal občinsko upravo in odnesel nepotrebno, neuporabno navlako.

Po večkratni prisotnosti na sejah občinskega sveta, drugače gledam na sestavo članov tega organa. Spremenil sem mnenje, ki sem ga javno izrekel v šotoru na Breznici, pred župani sosednjih občin in drugimi gosti. Staro izročilo govori, da so odločali občinski možje, posebno zaslužni so bili imenovani tudi velmožje. To niso bili dodeljeni nazivi, ampak pridobljeni na podlagi dokazanih sposobnosti. Ugotavljam ( še ne po številu ali imenih ), da v žirovniškem občinskem svetu so občinski možje, vendar jih vedno »glasovalci« odrinejo od pametnih predlogov. Dokler bo to tako, bo tako tudi stanje v občini. Korist od tega ima le peščica ljudi, ki »so zraven«. Mogoče bom kdaj objavil spisek občinskih mož poimensko, sproti pa lahko iz mojih opisov dela ugotavljate, kdo izmed svetnikov bi zaslužil častni naziv »občinski mož« in kdo je samo »glasovalec« in to poudarjeno – županov!

Na kritike svetnikov, zakaj se v občini vedno pomembne stvari rešuje po hitrem postopku, na izrednih sejah so svetniki v trenutku postavljeni pred dejstvo, brez prepričljive razlage ali strokovnih ugotovitev, po imenu navedenih strokovnjakov ali oblastnikov, se je župan odzval s svojim poznanim leporečjem in kupčkanjem z milijoni občinskega denarja. Direktorica je »premetavala milijončke« letošnjega in rezervnega sklada za naslednje leto, v raztrganem zaporedju besed, ponavljajoč:« Moram povedat…« Pozorno sem sledil izvajanju in ugotovil, da še sama ne ve, kaj bi bilo potrebno storiti. Svetniki pa so z glasovanjem potrdili sklep.

Od prisotnih sta se glasovanja vzdržala Darko Gregorič in Dušan Konte, ki je pred tem župana opozoril, da bi moral predhodno o tej zadevi razpravljati vsaj odbor za gospodarstvo. Župan je to napako tudi priznal.

Med potekom seje, se je izkazalo dejstvo, da je kritina za novo streho že nabavljena in shranjena pred šolo. Direktorica je v opravičilo navedla, da se je to zgodilo zaradi zamenjave tehnološkega postopka v tovarni. In kaj je preostalo svetnikom drugega, kot potrditi sklep župana,da se lahko nekaj zgodi, kar se je že zgodilo in bo davkoplačevalce stalo 21 milj. SIT.

Nihče pa ne ve, koliko bo to v končnem znesku. Župan je navedel svetnikom tudi podatek, da bo iztržek za odpadno pločevino 280 tisoč tolarjev.

Nekaj podobnega se je svetnikom zgodilo že v času šolskih počitnic.Na seji OS je župan predložil v sprejem sklep o prenovi sanitarij v šoli. Že nekaj dni pred tem so gradbeniki rušili stare sanitarije. Spet so bili svetniki postavljeni pred dejstvo, da morajo sklep potrditi, sicer bi bil moten pouk v jeseni.

Svetnik Gregorič Darko je opozoril župana in navzoče na potrebne razpisne pogoje za izvajanje investicij, na nujnost pridobivanja več ponudb, oporekal je naglici v odločanju za tako draga dela, brez pridobljenih in predstavljenih strokovnih mnenj in kot uveljavljen gospodarstvenik dodal, da se v njegovi firmi tako ne dela. »Glasovalci« so ga prebadali z očmi, opazil sem trpek smehljal na nežnih ustnicah. Po nepotrebnem je zardeval, pokazal je pravo držo svetnika in dobrega gospodarja. Po izglasovanju sklepa, se je opravičil in odšel. Verjetno mu je odveč zapravljati svoj prosti čas za jalovo delo.

Če sem prav razumel direktorico Resmanovo, so pridobili ponudbo enega izvajalca in ta isti je podal »strokovno« mnenje, da je potrebno zamenjati celotno ostrešje, s kritino, obrobami, žlebovi in napuščem. To je popolnoma v nasprotju z ZJN, nestrokovna odločitev in pri taki vsoti denarja terja lahko posledično tudi kazensko odgovornost. Upoštevati je treba interes izvajalca, ki bi pridobil v zimskem času tako obsežno in plačano delo. Domači izvajalci naj bi bili odrinjeni s tem, ker so morali zaradi kratkih rokov za izvedbo del, odstopiti od ponudb, za strokovna mnenja jih pa ni nihče niti spraševal. Direktorica, ki o vsem odloča, bi bila dolžna pridobiti predračun za popravilo, za zakrpanje lukenj in potrganih delov ter to dokumentirano predložiti svetnikom pred odločitvijo o zamenjavi celotnega ostrešja. V tem primeru bi bil opravičljiv način z le enim ponudnikom in obenem izvajalcem.

Na seji OS je bil podan podatek, da je poškodovane strehe 300 m2. Po izjavi ravnatelja, je celotna izmera strehe, na starem delu šole 580 m2. Zadevo sem si ogledal z višine in ocenjujem, da je veter odnesel samo dobrih 10 % kritine. Vzhodna polovica strehe in streha na » kljuki«, to je na delu zgradbe, ki je proti zahodu obrnjena, je ostala nepoškodovana. Dober gospodar se, za svoj denar, v takem primeru ne bi odločal za zamenjavo celotnega ostrešja, pač pa bi streho kvalitetno zakrpal in čakal ponovnega vetra. V tipičnih razmerah našega kraja, se ob vsakem vetru lahko zgodba o poškodovani strehi ponovi ( tudi pri novi strehi ) iz enega samega razloga, ker veter ne povzroča velikih škod, vrtincu se pa v danem trenutku, ne upre nobena kritina, še najmanj pločevina.

To bi lahko župan in direktorica spoznala na primeru na strehi Pošte v Žirovnici, ni treba iskat strokovnjakov. Streho obnavljajo, stoletno ostrešje ostane,le poškodovane dele bodo zamenjali. Na šoli je pa treba, po presoji občinarjev, gnilo ostrešje v celoti zamenjati. Če bi bilo resnično tako, ne bi odtrgane pločevine s podlogami, na katerih je bila pločevina privijačena, veter prinesel na dvorišče g. Jekovca, občinskega svetnika, 200 m od šole. Les na podstrešju, na suhem ne more v dvajsetih letih strohneti, še najmanj zgniti. Je mogoče, da je les gnil ob stiku s pločevino, a le površinsko. To povzroči, da stik pločevine z lesom ni več trden, vmesna razdalja se povečuje takrat, ko veter niha pločevino in po tisočem ali milijontem nihaju nekaj more popustiti. Tudi ob vijaku je možno, da les ob navoju gnije zaradi vlage in v vrtincu popusti. Pravilno mora biti rešeno tudi zračenje podstrešja. Les strešnega stola se pod pločevino,na poletni vročini krivi, krči in razteza. Tega delovanja vijaki ne prenesejo in to je pomanjkljivost pločevinaste kritine, ki je pritrjena na lesen strešni stol.

Dober gospodar bi v danem primeru zakrpal streho,na celi strehi pregledal podložke, vijake in jih zategnil, po potrebi zamenjal z daljšimi, kar bi nujno moral izvesti v dvajsetih letih že najmanj trikrat. Strešni stol je zaradi majhne teže pločevinaste kritine treba povezati s »klamfami« in sidrati ter občasno, zaradi delovanja lesa, pregledovati. Ker pa naši »strokovnjaki« načrtujejo radi novitete, oblastniki jih radi sprejemajo, se pojavijo težave v smislu : » nek’ drži vodu, dok majstori odu !« To pa ne more biti opravičilo za nestrokovne odločitve naših občinarjev ali po županovem, da odloča lokalna skupnost. Imena odgovornih so občinska tajnost. Upam, da bo g. Janez Janša uveljavil pravilo o javnosti plač iz proračunov.

Pločevinasta streha za naše kraje ni najbolj primerna zaradi vetra. Pri večjih razsežnostih se tveganje med različnimi kritinami izenači. Pločevinasta je celo v prednosti, če je privita na kovinsko ogrodje, sidrana ali drugače obtežena in se praviloma menja takrat, ko pločevina zgubi prožnost (materjal se »utrudi«) in začne pokati. Naklon strehe je pomemben in ima pri šoli, zaradi varnosti pred snežnim plazom, prednost manjši naklon, pri pravilno izvedenem prezračevanju podstrešja.

To je moje »laično« strokovno mnenje. Kdor se s tem ne strinja ima možnost, da ga ovrže.

Prosim, da to stori javno, da bodo še občani lahko presojali, kako ravnajo oblastniki z občinskim denarjem.

 

Ves ta postopek in delo oblastnikov, z odločitvami vred, poteka v smislu znanega reka:

» Tol’k cajta bo že gverov, kok’r mene d’nar ! »

 

Selo 25. 11. 2004                                                                                       Pavel Bešter