Select Page
  1. B O D I C A

»Svoboda zlata nič več ni na obzorju…«

PGD  Smokuč  je   izdalo  »Program«   za   »Srečanje  kmetijcev  treh  dežel«  na ‘Konjeniškem prostoru  ob  Cesarski  cesti   pod  Breznico’ ,  v  katerem  je   zapisano:

  – posvečeno 15. obletnici  o s v o b o d i t v e .  

Verjetno je  bilo zamišljeno …osamosvojitve.

Pod tem je podpisan tudi Zavod za turizem in kulturo Žirovnica. Kaj ljudje ob tem mislijo? To kar si mislim, govorim in pišem jaz, da so v občini Žirovnica  na položajih in na delovnih mestih slabo pismeni, nerazgledani ali pomanjkljivo izobraženi oblastniki, uradniki in posamezniki, ki jih ( po lastnem prepričanju) učenost in sposobnost kar razganjata.

Selo 19.6.2006

                                                                                           Pavel  Bešter

P.S.  Ta članek sem napisal na željo urednice GG, pa še ni doživel objave.