Select Page
  1. B O D I C A

 

Če še niste prebrali v GLASU, preberite zdaj:

 

Zakaj pišemo drugače?

 

 

Komaj smo pregnali «otvoritve«  iz  javne rabe in zdaj lepo slovensko odpiramo nove šole vrtce, razstave, že se je pojavil na občinskih tablah v Žirovnici pripis ‘welcome’ in ‘dobrodošli’  (drugovi što ste došli) povsem brez potrebe in dobrega okusa.

 

Povsod se pojavljajo »centri«, čeprav v lepi slovenščini:  »zaradi izjemne privlačnosti je bila v središču pozornosti«,  najlepše se sliši.

 

Novinarji so bili in so še, po nepotrebnem. Slovenščina ima lepe izraze za časopisno hišo, časnikarja, založnika, poročevalca, dopisnika, pisca.

 

Nekdaj je bil ‘Ljubljanski velesejem’, potem ‘Zagrebški sejem’, ‘Gorenjski sejem’, ‘Celovški sejem’, vse napisano v pravilni knjižni slovenščini.

 

V Vrbi imamo vsako leto »Markov smn», končno tako, pravilno  imenovano v narečni govorici. Prej smo že imeli ‘semen’ in ‘sēmēn’ ( napisano z ‘na glavo’ obrnjeno črko e ).

To ni ne knjižno,  ne v našem narečju. Poskusimo sklanjat semen…semena …semenu…

Pri nas po domače rečemo: » …gremo na smn …b’li  smo na sm’no…to smo na sm’no hpil..« (kupili). Pri tem mislimo na nakupovalne sejme in razstavne.

Drugače pojmujemo, kadar ima vas po vaškem patronu smn  in takrat rečemo, da smo povabljeni ‘u smn‘, da smo bili ‘u sm’no‘. To je dan v letu, ko se povabi in pogosti sorodnike in prijatelje.

Po trentarsko je pravilno: …« gremo na semen« in »gremo s semnja«.

V ‘Tržiški glas’ je napisala dopisnica A.H. »…na vaškem semnju« in še  »…vaški semenj », dopisnik S.S. pa »…4. semenj na Ljubelju ». Na koncu članka ni našel oblike ( je tudi ni ) in napisal: »…na sejmu«. ( ‘na semenju’ naj bi bilo po njegovi navedbi v prvem primeru ).

Treba je in bo paziti kje in kdaj je kaj primerno za uporabo.

Jezik naš, slovenski je in bo ostal razpoznavno znamenje v Evropi, če ga ne bomo zanemarili sami. Osebno se tako poceni ne bom prodal.

 

Za konec podajam še eno »bolj neumno« misel. Zakaj bi tudi mi, kakor Italijani, imeli  ‘pizze’ in ‘pizzerije’, ‘pjzerije’, picerije. Predlagam, da bi pri nas v »p e č e r i j i » pekli  »s p e č k e«.

Jezični dohtarji tega zagotovo ne bodo rešili,lahko se pa zgodi, da bodo gostinci to le prevzeli.

Bilo bi nekaj bolj po slovensko, po domače…

 

 

 

                                                                                                   

Selo 3.10.2006