Select Page

P.S.     Župan doživlja kritike, dobiva predloge in ponudbe. Ker idej drugih ne sprejema, svojih nima, ni naredil še nič.
            Niti navlake po občini ne pospravi. Podpira turizem na smetišču. Zakonskih določil ne upošteva. Ima slonovo kožo, 
            skozi  njo pride samo mraz…. Svetniki pa tudi kar molčijo!